Sähköalan standardointijärjestö SESKOn sähköautojen lataussuosituksesta on julkaistu uusi painos. Tänään 17.2.2021 julkaistu viides painos korvaa edellisen, vuonna 2019 julkaistun neljännen painoksen.

Päivitetyssä suosituksessa on muun muassa täsmennetty voimavirta- ja karavaanaripistorasioista lataamista koskevia ohjeita sekä lisätty maininta parannettujen, jatkuvaa suurta kuormitusta kestävien (ns. supersuko-pistorasioiden) käytöstä. Lisäksi suosituksessa muistutetaan, että tavallisesta kotitalouspistorasiasta eli sukopistorasiasta ladattaessa turvallisin ratkaisu on käyttää latausjohtoa, jossa on pistotulppaan integroitu lämpötila-anturi, joka rajoittaa latausvirtaa tai keskeyttää latauksen, mikäli pistotulppa kuumenee esimerkiksi huonon kosketuksen takia.

Standardointijärjestö SESKO ja sähköturvallisuusviranomainen Tukes suosittelevat sähköauton lataamista siihen tarkoitukseen suunnitellusta latauspisteestä.

”Vanhat kotitalouspistorasiat, jotka kestävät hyvin hetkellisen ja satunnaisen kuorman, kuten oksasilppurin tai grillin käytön, eivät välttämättä kestä pitkäaikaista sähköauton lataamista”, kommentoi sähköauton latausjärjestelmistä vastaava ryhmäpäällikkö Vesa Linja-aho sähköalan standardointijärjestö SESKOsta.

Oksasilppuria ja grilliä käytetään valvotusti, ja sähköautoa ladataan tavallisesti yöllä, jolloin mahdollista ylikuumenemista ei huomata ennen kuin se kehittyy tulipaloksi. Oman riskinsä muodostavat vanhat liitokset ja määräystenvastaisesti lämmöneristeen sisään asennetut kaapelit.

Riski korostuu esimerkiksi puuseinään kiinnitetyissä pistorasioissa – erilliset piharasiat (kuten autonlämmitystolpat) on suunniteltu kestämään myös tilanne, jossa pistorasia ylikuumenee huonon kontaktin takia, eivätkä piharasiat nouse esille palotilastoissa, vaikka pistorasioita säännöllisesti kovassa käytössä sulaakin.

Sähköautojen lataaminen on yleisesti ottaen turvallista ja tulipalot ovat harvinaisia. Sähköautojen yleistyessä yleistyy myös niiden lataaminen, ja paloturvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota jo sähköautoistumisen alkuvaiheessa.

Linkkejä ja lisätietoa:

Päivitetty lataussuositus:

https://www.sesko.fi/standardit/standardoinnin_aihealueita/sahkoautot_ja_latausjarjestelmat/lataussuositus

Tukesin ohje Lataa sähköautosi turvallisesti https://tukes.fi/-/lataa-sahkoautosi-turvallisesti

Lisätietoja:

Vesa Linja-aho

ryhmä- ja viestintäpäällikkö

vesa.linja-aho@sesko.fi

0505311332