Sektorikytkennän talous- ja työllisyysvaikutukset liiketoiminnassa - vaiheen 2 tulokset 19.10.2020