Sähkölaitteiden käyttö ulkona

Ulkotilat ovat vaativia sähkölaiteiden käyttöpaikkoja, koska ulkotiloissa sähkölaitteisiin kohdistuu kosteutta, alhaisia ja korkeita lämpötiloja, pölyjä jne. Ulkotiloissa laitteiden käyttö on usein ”ronskimpaa” ja ne ovat alttiita mekaaniselle rasitukselle. Kiinteän asennukset sähkölaitteet on valinnut ja asentanut sähköalan ammattilainen ja niitä voidaan käyttää turvallisesti. Kun ulkona käytetään siirrettäviä laiteita, pitää muistaa seuraavat asiat:

  • Ulkotiloissa pitää käyttää vain erityisesti ulkona käytettäväksi tarkoitettuja laitteita niiden käyttöohjeiden mukaisesti. Lyhytaikaisesti voi käyttää kuivalla ja lämpimällä ilmalla myös muita laitteita, esim. normaalia pölynimuria auton siivoamiseen.
  • Ulkona käytettävät laitteet on suojattu veden esiintymiseltä ja laitteeseen merkitty kotelointiluokan (IP-luokan) tunnus. Siirrettävät laitteissa tunnus on yleensä IPX4. Numero 4 tarkoittaa, että laite on suojattu roiskuvalta vedeltä joka suunnasta. Kirjain X voi olla myös numero 3, 4, 5 tai 6, jolla ilmaistaan miten laite on suojattu vierailta esineiltä pölyltä.
  • Sähkölaitteiden käytössä ulkotiloissa pitää ottaa huomioon myös ulkoilman lämpötila. Esim. monissa ulkona käytettäväksi tarkoitetuissa työkaluissa on muovieristeinen johto, jonka eriste helposti murtuu pakkasella ja siitä voi aiheutua sähköiskun vaara. Erityisesti auton moottorinlämmittimen liitäntäjohtoa käsitellään kovallakin pakkasella ja käytä liitäntäjohtona vain siihen tarkoitettua tuotetta.
  • Älä käytä ulkona rikkinäisiä sähkölaitteita. Ulkona niistä on vielä normaaliakin suurempi vaara.
  • Suojaa vikavirtasuojalla pistorasiat, joista syötetään ulkona olevia sähkölaiteita. Jos asennuksessasi ei ole vikavirtasuojia, käytä jatkojohtoa, jossa on vikavirtasuoja tai pistorasiassa
  • Käytä ulkona vain ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja, katso erillinen jatkojohtoja koskeva kohta

Kuvassa on esimerkki ulkona käytettäväksi soveltuvan työmaavalaisimen arvokilvestä. Laitteen kotelointiluokka on IP44 eli se on suojattu 1 mm halkaisijaltaan olevilta vierailta esineiltä ja roiskuvalta vedeltä. Laitteessa on myös CE-merkki, jolla vakuutetaan laitteen olevan vaatimusten mukainen ja ”roskapönttömerkki”, jolla kerrotaan, että laite pitää kierrättää erikseen sähköromuna.