Suojautuminen ukkoselta

Ukkosen aikaiset salamat voivat aiheuttaa vahinkoja sähkölaitteille. Suomessa on vähän ukkospäiviä verrattuna  esim. Keski-Eurooppaan. Sen takia Suomessa ei ole kovinkaan usein toteutettu salamoilta suojaamista. Viime aikoina, kun asennuksiin on tullut entistä enemmän herkkiä sähkölaitteita, on asiaan kiinnitetty huomiota myös Suomessa.

Salamoilta suojaudutaan kahdella tavalla: suorilta salamoilta suojaudutaan salamasuojausjärjestelmillä (ukkossuojauksella) ja sähköverkosta tulevilta salaman aiheuttamilta ylijännitteiltä suojaudutaan ylijännitesuojauksella.

Suorilta salamaniskuilta suojaavaa salamasuojausta käytetään lähinnä korkeiden kohteiden kuten tietoliikennemastojen, kirkontornien ja muiden korkeiden rakennusten ja räjähdysvaarallisten tilojen suojaukseen. Myös vähintään 110 kV suurjännitejohdot suojataan suorilta salamaniskuilta vaihejohtimien yläpuolella olevilla ns. ukkosköysillä. Koska salaman  aiheuttamat virrat ovat erittäin suuria, pitää salamasuojauksen rakenteen olla hyvin järeä. Normaaliin rakennukseen esim. omakotitaloon tai normaalin korkuiseen kerrostaloon ei salamasuojausta kannata rakentaa. Televisioantenni pitää maadoittaa muista syistä ja se auttaa jonkin verran asiaa.

Ylijännitesuojaus tarkoittaa suojautumista tilanteelta, jossa salama iskee rakennusta syöttävään sähköjohtoon tai johdon lähelle ja siitä tulee rakennuksen sähköasennukseen tai muihin johtoihin suuria jännitepiikkejä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Ylijännitesuojaus on erityisen tarpeellinen maaseudulla, jossa sähkön syöttö tai tietoliikennekaapelointi on ilmajohto. Ylijännitesuojaus on kuitenkin  tarpeen myös silloin, kun syöttö tulee maakaapelilla, koska ylijännite voi siirtyä induktion avulla myös maakaapeliin. Vaara on kylläkin pienempi kuin ilmajohdolla. Kaupungeissa, joissa on käytössä pelkästään maakaapeleita ja korkeita rakennuksia, ylijännitteiden vaara on käytännössä niin pieni, ettei ylijännitesuojausta tarvitse tehdä.

Käytännössä ylijännitesuojat ovat pääkeskuksessa ja muissa sähkökeskuksissa sijaitsevia fyysisesti johdonsuojakatkaisijoita tai vikavirtasuojia muistuttavia laitteita, mutta ylijännitesuojissa ei ole käyttövipuja. Ylijännitesuojassa saattaa lukea ”surge protection device” tai vastaava teksti.  Toimiva ylijännitesuojaus edellyttää tällaisia ammattilaisen kiinteästi asentamia ylijännitesuojia. Jatkopistorasioihin tai pistorasian välikoskettimiin asennetuista ylijännitesuojista on hyötyä vain yhdessä kiinteästi asennettujen ylijännitesuojien kanssa.

Jos rakennuksessa ei ole ylijännitesuojausta, kannattaa turvautua ukkosella edelleen vanhaan konstiin, eli ottaa televisioiden ja tietokoneiden pistotulpat pois pistorasioista ja irrottaa myös antenni- ja tietoliikennekaapelit.