Vikavirtasuojan testaus

Vikavirtasuoja on herkkä lisäsuojalaite, jota käytetään täydentämään sulakkeen tai katkaisijan antamaa suojausta. Se suojaa ihmistä, joka koskettaa vahingossa jännitteisiä osia esimerkiksi sähkölaitteeseen tai jatkojohtoon tulleen vian johdosta. Suojalaite valvoo eristysvikoja ja katkaisee vahingolliset vuotovirrat kytkemällä vaarallisen jännitteen nopeasti pois vikatilanteessa. Vikavirtasuoja antaa myös lisäsuojan sähköpalon varalle.

Vikavirtasuoja on erityisesti tarpeen suojaamaan kädessä pidettäviä sähkölaitteita, joita käytetään vaarallisissa olosuhteissa kuten ulkona, pesutiloissa tai märissä ja kosteissa tiloissa. Normaalit sulakkeet ja katkaisijat eivät suojaa esim. tilanteessa, jossa kosketetaan rikkinäistä sähkölaitetta tai jatkojohtoa. Vikavirtasuoja suojaa näissäkin tapauksissa.

Mihin vikavirtasuoja on asennettu?

Uusissa asennuksissa kaikki pistorasiat, joihin voidaan liittää siirrettävä sähkölaite, on suojattava 30 mA vikavirtasuojalla. Aiemmin vikavirtasuoja vaadittiin vain tiloihin, joissa sähkön käyttöolosuhteet ovat tavanomaista vaarallisemmat, esim. kylpyhuoneessa tai ulkona käytettävien pistorasioiden suojana. Vikavirtasuojaa käytetään myös mm. lattia- ja kattolämmitysjärjestelmien suojaukseen.

Vikavirtasuoja asennetaan yleensä sähkökeskukseen johdonsuojakatkaisijoiden viereen tai lähelle niitä tai vaihtoehtoisesti pistorasian yhteyteen. Ennen vuotta 1995 tehdyissä sähköasennuksissa vikavirtasuojia ei yleensä ole.

Jos kiinteässä asennuksessa ei ole vikavirtasuojia, voidaan käyttää siirrettävää vikavirtasuojaa (kuva alla), joka voi olla välipistokkeen tapainen tai pistotulpan yhteydessä. pistorasiaan asennettavaa vikavirtasuojaa. Tällainen suoja kannattaa hankkia esim. sähkökäyttöisten puutarhakoneiden syöttämiseen käytettävään jatkojohtoon.

Miten vikavirtasuojakytkimen toiminta testataan?

Vikavirtasuoja on rakenteeltaan mutkikkaampi kuin sulake tai katkaisija ja sen mekanismi voi jäykistyä ilman käyttöä. Sen takia suojalaitteen toiminta on tarkistettava käyttöohjeen mukaisesti säännöllisin väliajoin esim. neljännesvuosittain painamalla laitteessa testipainiketta, jolloin vikavirtasuojassa olevan vivun pitää kääntyä 0-asentoon. Testauksen jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toiminta-asentoon, kääntämällä siinä oleva kytkin I-asentoon. Ellei laite reagoi testipainiketta painettaessa, se on viallinen ja vaihdettava uuteen.

Mitä tehdä, kun vikavirtasuoja toimii?

Vikavirtasuoja katkaisee sähkönsyötön, jos virtapiirissä lähtevä ja tuleva virta eivät ole yhtä suuria eli summavirta ei nolla. Jos lähtevä ja palaava virta eivät ole yhtä suuria, pahimmassa tapauksessa syynä voi olla se, että sähkövirta kulkee ihmisen läpi. Useimmiten syynä voi olla yksittäisen sähkölaitteen vika, likaantuminen tai se, että liian monta laitetta on kytketty samaan virtapiiriin, jolloin ehjistäkin laitteista vuotaa virtaa suojajohtimeen ja aiheuttaa laukaisun. Myös ukonilma voi aiheuttaa vikavirtasuojan laukeamisen.

Vikakohta selviää, kun laitteiden pistotulpat irrotetaan kaikista niistä pistorasioista, joiden suojana kyseinen vikavirtasuojakytkin toimii. Tämän jälkeen vikavirtasuojakytkin palautetaan toimintatilaan.

Jos vikavirtasuojakytkin laukeaa heti uudestaan, syy on kiinteissä sähköasennuksissa ja korjaukseen tarvitaan sähköalan ammattilainen.

Jos vikavirtasuoja ei laukea, jokin irti kytketyistä laitteista on huollon tarpeessa tai samaan piiriin on ollut liitettynä liian monta laitetta. Päätelmiä siitä, mikä laite on viallinen tai mikä laitemäärä sopiva, voidaan tehdä liittämällä laitteet yksitellen takaisin sähköverkkoon.