Pistotulpan asentaminen valaisimeen

Jos asennuksessa (esimerkiksi katossa) on valaisinpistorasia ja valaisimessa pelkät johtimet tai valaisinliitin, täytyy valaisimeen asentaa valaisinpistotulppa.

Ohjevideo auttaa valaisinasennuksissa. Mikäli et löydä videolta oikeaa yhdistelmää, on syytä kutsua paikalle sähköasentaja.

Suojamaadoitetun eli luokan I valaisinpistotulpan saa asentaa suojamaadoitetun valaisimen kolmejohtimiseen liitäntäjohtoon sekä tunnuksella varustetun suojaeristetyn valaisimen 2-johtimiseen liitäntäjohtoon, jolloin valaisinpistotulpan suojamaadoitusliitin jätetään kytkemättä.

Kuvissa on esitetty tyypillisen valaisinpistotulpan rakenne. Rakenne voi olla käytännössä myös hiukan erilainen, mutta kytkennöissä pätevät samat periaatteet.

  1. Valaisinpistotulpan kuoren avaus: Avaa valaisinpistotulpan kuori ja vedonpoistin ruuvimeisselillä ja löysää liitinruuvit.
  2. Johdon sijoitus valaisinpistotulppaan: Aseta johto kuvan osoittamalla tavalla valaisinpistotulppaan. Tee merkki johdon vaippaan katkoviivan osoittamaan paikkaan.
  3. Johdon vaipan kuoriminen: Kuori johdon vaippa kuorimatyökalulla, jonka olet asetellut sopivaan kuorimasyvyyteen. Jos käytössä ei ole kuorimatyökalua, leikkaa johdon päähän puukolla pitkä viilto, jotta voit vetää vaipan puolikkaat juuri tehtyyn merkkiin saakka. Varo vahingoittamasta johtimien eristystä.
  4. Johtimien merkitseminen: Aseta johto niin, että vaippa ulottuu vedonpoistimen ohi. Taivuta johtimet niin kuin ne tulevat valaisinpistotulppaan. Merkitse johtimien kuorintakohdat. Jätä kelta-vihreäraitainen suojajohdin niin pitkäksi, että se irtoaa viimeisenä, mikäli johto luistaa vedonpoistimesta.
  5. Johtimien kuoriminen: Poista johdineristys merkin kohdalta vahingoittamatta johtimen säikeitä. Käytä kuorimiseen mieluimmin kuorintapihtejä ja asettele ne johtimen poikkipinnan mukaan.
  6. Paljastettujen johdonpäiden käsittely: Katkaise kuoritut kuparijohtimet tarvittaessa niin, että paljaan osan pituus on 6–7 mm. Kierrä säikeet huolellisesti yhteen samaan suuntaan kuin ne on valmistusvaiheessa kierretty.
  7. Johtimien liittäminen valaisinpistotulpan liitinruuveihin: Työnnä kelta-vihreäraitainen suojajohdin suojamaadoitusmerkillä varustettuun liittimeen ja kaksi muuta johdinta reunimmaisiin liittimiin. Johtimen kuorittu pää on työnnettävä riittävän syvälle liittimeen. Katso, ettei yksikään säie jää vapaaksi liittimen ulkopuolelle. Kiristä liitinruuvit. Aseta johdon vaippa kunnolla vedonpoistimen alle. Kiristä vedonpoistin. Kokeile kevyesti vetämällä, että johto pysyy vedonpoistimessa.
  8. Valaisinpistotulpan viimeistely. Aseta valaisinpistotulpan kuori paikalleen ja kiristä kuoren ruuvit.

…..

Jos valaisimessa on vain liitin ja kiinteässä asennuksessa valaisinpistorasia, voidaan valaisimeen kytkeä myös valmiina myytävä, lyhyellä liitosjohdolla varustettu valaisinpistotulppa alla olevan kuva mukaisesti.

VAROITUS!
Kelta-vihreäraitainen suojajohdin on kytketty valaisimen runkoon. Sen kytkeminen muuhun kuin valaisinpistotulpan maadoitusliittimeen  on hengenvaarallinen virhekytkentä.

Luokan 0 valaisinpistotulpan asentaminen tapahtuu samalla tavalla kuin edellä esitetyn suojamaadoitetun pistotulpan asentaminen.

Erona on ainoastaan, että:
•    johdosta puuttuu kelta-vihreäraitainen suojajohdin
•    valaisinpistotulpasta puuttuu suojamaadoitusliitin.

DCL-valaisinpistorasia ja valaisinpistotulppa ovat uusia kansainvälisesti ja eurooppalaisesti standardisoituja rakenteita valaisimien liittämiseen. DCL on lyhenne sanoista Devices for the connection of Luminaires. Tämä uusi rakenne tulee korvaamaan aikaisemmat Suomessa ja muissa pohjoismaissa  käytössä olleet rakenteet.

DCL-valaisinpistotulppa

DCL-tyypin järjestelmässä on vain yhdentyyppinen suojamaadoituskoskettimilla varustettu pistorasia. Pistotulppia on kahdenlaisia, suojamaadoituskoskettimilla varustettuja ja luokan II valaisimille tarkoitettuja, joissa suojamaadoituskoskettimen tilalla on eristävä tappi.

Koska kyseessä on maailmanlaajuinen standardi, tulevaisuudessa asukkaan itsensä liitettäväksi tarkoitetut valaisimet varustetaan tällä uudella pistotulpalla. Sähköasennuksissa DCL-valaisinpistorasiaa on jo käytetty joissain kohteissa. Mitään määräaikaa, jolloin pitää ryhtyä käyttämään uusia pistorasioita, ei luultavasti tulla antamaan vaan käyttö voidaan sopia tarpeen mukaan.

Rikkoutuneen valaisinpistotulpan tilalle on vaihdettava samanlaista rakennetta oleva valaisinpistotulppa:
1.    Luokan 0 valaisinpistotulpan tilalle Luokan 0 pistotulppa (johto 2-johtiminen)
2.    suojamaadoitetun valaisinpistotulpan tilalle suojamaadoitettu, jonka tunnistaa siitä, että pistotulpassa on reikä, johon valaisinpistorasian maadoitustappi sopii (johto 3-johtiminen, joista yksi kelta-vihreäraitainen)
3.    kruunukytkentäisen tilalle kruunukytkentäinen (johto 3-johtiminen, mutta kelta-vihreäraitainen johdin puuttuu)

4.    poikkeuksena sallitaan suojaeristetyn valaisimen valaisinpistotulpan (tai pistotulpan) korvaaminen suojamaadoitetun valaisimen valaisinpistotulpalla (tai suojamaadoitetulla pistotulpalla). Tällöin maadoitusliitin jätetään kytkemättä.

Jos et ole varma rakenteesta, ota koko valaisin mukaan sähköliikkeeseen ja kysy neuvoa. Valaisinpistotulpan vaihdossa tehdään samoja toimenpiteitä, jotka on esitetty suojamaadoitetun valaisinpistotulpan asentamisen kuvasarjassa. Jos vaihdon yhteydessä toteat vanhan johdon päät hyväkuntoisiksi, niitä ei tarvitse kuoria uudelleen. Jos päät ovat huonot, esim. kuparisäikeitä on katkennut, katkaise johto ja toimi suojamaadoitetun valaisinpistotulpan asentamisen kuvasarjan mukaisesti.

Suojamaadoitetun valaisimen liitäntäjohdon kelta-vihreäraitainen suojajohdin kytketään aina suojamaadoitusmerkillä (kuva alla) varustettuun liittimeen.