Sulakkeen vaihto

Asuntojen sähköasennuksissa käytetään tulppavarokkeita. Varoke koostuu keskukseen kiinteästi asennetusta varokepesästä, sulakkeesta, jonka sisällä on liian suuren virran takia sulava metallilanka ja varokekannesta, jolla sulake kiinnitetään varokepesään. Varokepesässä on pohjakosketin, jonka koko rajoittaa varokepesään asennettavan sulakkeen suuruuden.

Jos sähkö katkeaa tietystä laitteesta, syynä voi olla sulakkeen palaminen, eli sulakkeen sisällä oleva ohut metallilanka on sulanut. Sulakkeen palamiseen on aina joku syy ja syy pitää selvittää. Syy on kuitenkin usein ohimenevä ja tilanne saadaan korjattua vaihtamalla sähkökeskuksessa oleva sulake vastaavaan uuteen. Sulake on kertakäyttöinen eikä sitä voi eikä saa korjata.

Sulakkeenvaihdon yhteydessä on aina noudatettava erityistä huolellisuutta ja tiedettävä, kuinka työ tehdään.

Tulppasulakkeen voi vaihtaa turvallisesti alla olevien ohjeiden avulla.

  1. Tarkista, mikä sulake on palanut. Kun sulake on palanut, sen päässä oleva merkkinasta on yleensä irronnut.
  2. Jos mahdollista katkaise sähkö pääkytkimestä, kytkin asentoon 0 (kuva 1). Jos kuitenkin pääkytkimen avaaminen sammuttaa valot myös sulakkeen vaihtopaikasta, eikä käytössä ole muuta valonlähdettä, voit vaihtaa tulppasulakkeen erityistä varovaisuutta noudattaen pääkytkimen ollessa kiinni. Jos kyseessä on sähköliittymän pääsulake, vaihda sulake aina pääkytkin auki-asennossa
  3. Tarkista, että sulakkeen varokekansi on ehjä. Jos varokekannen posliinieriste tai suojalasi on vaurioitunut, voivat sormet koskettaa posliinin alla olevia vaarallisia jännitteisiä metalliosia. Vaurioituneen varokekannen tilalle pitää hankkia uusi kansi välittömästi
  4. Kierrä palaneen sulakkeen varokekansi sulakkeineen irti. Mikäli sulake ei irtoa varokekannen mukana varokepesästä, aseta varokekansi takaisin ja yritä uudelleen. Älä missään tapauksessa tartu käsin paikallaan olevaan sulakkeeseen (kuva 2).
  5. Tarkista palaneen sulakkeen suuruus (ampeereina A) sulakkeesta, irronneen merkkinastan tai varokepesän pohjakoskettimen väritunnuksesta ja vaihda samanlainen ehjä sulake tilalle varokekanteen. Jos sinulla ei ole samanlaista sulaketta, voit tilapäisesti laittaa tilalle pienemmän sulakkeen, esim. 16 A sulakkeen tilalle voi laittaa 10 A sulakkeen, mutta ei päinvastoin (kuva 3)
  6. Kierrä varokekansi sulakkeineen tiukasti paikalleen (kuva 4)
  7. Kytke virta pääkytkimestä, kytkin asentoon I (kuva 5).

Nykyisin sähkökeskuksissa käytetään sulakkeiden tilalla ns. johdonsuojakatkaisijoita. Jos katkaisijan suojaamassa virtapiirissä sattuu vika, katkaisijassa oleva vipu menee 0-asentoon. Sen jälkeen, kun on selvitetty vian aiheuttaja, katkaisijan vipu käännetään I-asentoon. Jos vipu ei pysy I-asennossa, sähköasennuksessa on vika, jonka korjaamiseen tarvitaan sähköalan ammattihenkilö.

Katso myös

Tulppasulakkeen vaihtaminen -video (SAMK)

Sähkökatkos