Sokin ensiapu

Sokkivaikutus ilmenee sähkötapaturmassa, jossa virran voimakkuus ylittää 50 mA, mutta kestoaika on lyhyempi kuin sydänjakso. Ilman ensiapua sokki kehittyy vaikeammaksi ja saattaa johtaa jopa tajuttomuuteen.

Sokin oireet kehittyvät nopeasti:

  • huimaus
  • jano
  • nopea ja pienenä tuntuva syke
  • kalpea ja kylmänhikinen iho.

Sokin elimistölle tuomat haitalliset vaikutukset estetään oikealla ensiavulla:

  • aseta autettava makuulle
  • nosta jalat koholle
  • sokkipotilas palelee – pidä hänet lämpimänä huovalla, takilla tai lämpöpeitteellä
  • esiinny rauhallisesti
  • huolehdi avun hälyttämisestä
  • älä jätä sokissa olevaa yksin, ellei se ole välttämätöntä esimerkiksi avun hankkimiseksi.