Sähkötapaturmat

Sähkötapaturmilla tarkoitetaan sähköiskuja  ja muita vastaavia suoraan sähkönkäyttöön liittyviä onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Sähkötapaturmiksi luokitellaan sellaiset onnettomuudet, joissa henkilö on saanut sähköiskun tai siitä on aiheutunut muita vammoja (esimerkiksi putoamisen seurauksena). Myös valokaaren vaikutuksesta tapahtuneet onnettomuudet luetaan sähkötapaturmiksi. Valokaari voi aiheuttaa palo- ja häikäisyvammoja. Myös valokaaren höyrystämät aineet voivat aiheuttaa myrkytyksiä.

Kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia on Suomessa sattunut vuodesta 1995 lähtien alle kaksi kuolemantapausta vuodessa. Kuolemaan johtaneiden sähkötyötapaturmien – sähköalan ammattilaisten työssä sattuneiden tapaturmien  – määrä on vuositasolla suurempi, noin kahdesta neljään tapausta vuodessa.

Sähkötapaturmista pitää yllä tilastoa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, jonka sivuilta löydät kuvauksia niin maallikoille kuin ammattilaisille aiheutuneista onnettomuuksista.

Sähköisku

Ihmiskeho johtaa hyvin sähköä. Vereen ja muihin ruumiin nesteisiin on liuenneena natriumkloridia ja muita suoloja, jotka tekevät ihmisen sähköä johtavaksi.

Kun ruumin läpi kulkevan sähkövirran voimakkuus ylittää tuntokynnyksen, reagoivat hermot lähettämällä aivoihin kipuviestin. Vaaraton, esimerkiksi ovenkahvasta käteen saatava sähköisku, on muutamia kymmeniä µA: a. Vasta yli tuhatkertainen virta (yli 50 mA) saattaa olla vaarallinen.

Jos sähköiskun saa siten, että virta kulkee keskiruumiin, esim. kummankin käden ja jalan kautta, voi sähkö sekoittaa sydämen lyöntirytmin. Tällöin syntyy sydänkammiovärinä, joka lopettaa veren pumppauksen. Vahingot riippuvat siitä, millä kohtaa sydämen toimintajaksoa isku saadaan ja kuinka pitkään isku kestää. Jos kammiovärinä syntyy, on uhrille annettava välittömästi puhallus-paineluelvytystä aivojen hapensaannin varmistamiseksi ja hälytettävä apua numerosta 112. Ennen uhrin auttamista on varmistettava, ettei itse joudu sähköiskun vaaraan ja tarvittaessa katkaistava sähkövirta esimerkiksi sähkökeskuksen pääkytkimestä.

Jos verkkovirrasta sähköiskun saanut säästyy sydämen toiminnan lamauttavalta kammiovärinältä, hän selviää yleensä jonkinasteisella palovammalla ilman muita jälkiseuraamuksia. Palovamman vakavuus riippuu virran vaikutusajasta ja olosuhteista kosketuksen aikana.