Sähköpalot

Sähköpalolla tarkoitetaan paloa, joka saa syttymisenergian suoraan sähköstä. Tästä syystä myös liesipalot lasketaan sähköpaloiksi.

Sähköpalot voivat aiheutua esimerkiksi:

  • sähkölaitteiden tai –laitteistojen vioista
  • sähkölaitteiden tai –asennusten väärästä tai huolimattomasta käytöstä
  • kunnossapidon puutteista.

Suurin osa sähköpaloista syttyy kotona, ja saa alkunsa erilaisista sähkölaitteista. Sähkölaitteesta alkaneen palon syy on useimmiten huolimattomuus, käyttö- ja asennusohjeiden vastainen toiminta, huollon laiminlyönti tai laitteen vaurioituminen. Sähkölaitteistossa – eli johdoissa tai  sähkökeskuksissa  – syntyneet sähköpalot ovat voineet johtua esimerkiksi väärästä käytöstä, eristysviasta, löysästä liitoksesta tai ylikuormituksesta.

Lieden unohtuminen päälle on edelleen yleisin sähköpalon aiheuttaja. Valaisimien osalta palot ovat liittyneet loistevaloputkivalaisimiin tai valaisimiin, jotka ovat peitetty, pudonneet tai kaatuneet. Kiuaspaloissa pyykin kuivattaminen kiukaan yläpuolella sekä kiukaalle kuulumattomat esineet ovat yleisimpiä palon aiheuttajia, mutta myös kiukaiden käyttöikä on ollut syy sähköpaloon.