Sähkökatkos

Jos sähkö katkeaa, se johtuu siitä, että jossain sähkönjakelujärjestelmän kohdassa jokin suojalaite on toiminut. Useimmiten suojalaite toimii vian takia, ja estää suurempien vahinkojen syntymisen. Koska suojalaitteet ovat herkkiä, ne toimivat joskus myös ilman varsinaista vikaa.

Jos sähkö katkeaa, pohdi seuraavia asioita:

•    Teitkö jotain sähkölaitteiden kanssa samaan aikaan kun sähkökatko sattui? Kytkitkö jonkin sähkölaitteen toimimaan tai jonkin laitteen pistorasiaan?
•    Onko sähkö pois koko asunnosta vai toimiiko osa laitteista – toimiiko valaistus toisessa huoneessa, toimiiko liesi tai jääkaappi?
•    Onko ukonilma tai kova tuuli, jotka molemmat voivat aiheuttaa laajan katkon? Onko naapurissakin sähkökatko?

Jos sähkö on poissa laajemmalta alueelta, voi vain odottaa. Suuri osa varsinkin maaseudun ilmajohtoverkon vioista on ohimeneviä ja yleensä sähkö kytketään automaattisesti uudelleen päälle muutaman minuutin päästä. Jos vika on pysyvä, tämä automaattinen jälleenkytkentä näkyy vain valojen välähdyksenä ja verkkoa joudutaan korjaamaan ja kannattaa varautua hieman pitempään sähkökatkoon. Tällaisissa tapauksissa kannattaa katsoa löytyykö jakeluverkkoyhtiön verkkosivuilta tiedotteita. Jos sellaisia ei löydy, kannattaa asiasta ilmoittaa verkkoyhtiöille.

Jos sähkökatko rajoittuu omaan asuntoon ja sen aiheuttaa jokin määrätty toiminta, on ryhdyttävä toimenpiteisiin itse. Helpoin tapa on hankkia paikalle sähköalan ammattihenkilö, mutta usein selviää myös omin neuvoin.

Ensin kannattaa tietenkin katsoa onko laite kunnossa, onko lamppu palanut, onko pistotulppa kunnolla pistorasiassa. Jos laitteesta ei löydy suoraan vikaa, katso jakokeskuksesta, onko jokin sulake palanut tai katkaisija tai vikavirtasuoja toiminut. Sulakkeen palamisen huomaa siitä, että sulakkeen pohjassa oleva värillinen ”nasta” on irronnut ja näkyy varokekannen ikkunasta. Katkaisijan tai vikavirtasuojan toimimisen huomaa siitä, että laitteessa oleva kytkin on eri asennossa kuin muilla suojalaitteilla. Sulakkeen tai katkaisijan lähelle on myös merkitty, mitä se syöttää, esimerkiksi keittiön pistorasioita.

Jos vian on aiheuttanut selkeästi joku asia, esim. valaisimen kytkeminen tai pistorasiaan liitetty laite, kytke laite pois päältä ja pistorasiasta. Katkaisijan tai vikavirtasuojan vivun voit virittää itse. Vipu on jonkin verran jäykkä. Jos sulake palaa uudelleen tai katkaisijan tai vikavirtasuojan vipu ponnahtaa takaisin, sähköasennuksessa on vika, joka vaatii ammattilaisen toimia.

Jos sähkö jää päälle eivätkä sulake, katkaisija tai vikavirtasuoja toimi, voi katsoa laitetta, joka todennäköisimmin aiheutti suojalaitteiden toiminnan. Jotkin laitteet voivat ottaa ison kytkentävirran vaikka olisivat täysin kunnossa ja sen takia kannattaa kokeilla ehjiltä näyttävien laitteiden kytkemistä uudelleen. Ne voivat toimia normaalisti.

Jos iso osa, mutta ei koko sähköasennus on jännitteettömänä, vika voi olla myös päävarokkeiden palaminen. Toimi niiden vaihdossa kuten muidenkin sulakkeiden kanssa. Kytke kuitenkin aina sähkö pois pääkytkimestä ennen kuin vaihdat sulakkeet.

Sulakkeiden vaihto vaatii jonkin verran perehtymistä ja sen takia teekin niitä vain, jos olet varma osaamisestasi.

Katso myös

 > Tulppasulakkeiden vaihto

> Vikavirtasuojan testaus ja palauttaminen toimintakuntoon