Sähköturvallisuusstandardit

Standardit ovat lähtökohtaisesti alan toimijoiden laatimia suosituksia. Standardien keskeistä sisältöä ovat turvallisuusvaatimukset ja niillä määritellään vakiintunut turvallisuustaso. Sen takia niitä käytetään nykyään myös säädösten jatkeena.

Sähkölaitteita ja sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat standardit ovat Euroopassa yhtenäisiä EN-standardeja, jotka on Suomessa otettu käyttöön SFS-EN-standardeina. EN-standardeista useimmat ovat Euroopassa käyttöönotettuja kansainvälisiä IEC-standardeja. Tavoitteena on siis se, että sähkölaitteiden vaatimukset ovat Euroopassa täysin yhteneviä ja maailmassakin mahdollisimman samanlaisia. Suomessa standardien kansallinen tunnus on SFS-EN.

Esimerkiksi pyykinpesukonetta koskee Suomessa standardi SFS-EN 60335-2-7, joka on täysin yhtenäinen muiden Euroopan maiden – esim. ruotsalaisen standardin SS-EN 60335-2-7 kanssa. Eurooppalaisen standardien esikuva on ollut kansainvälinen IEC-standardi.

Sähköasennuksia koskevat kansalliset standardit. Normaaleja rakennusten sähköasennuksia koskee standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Nämä standardit perustuvat eurooppalaisiin esikuvastandardeihin ja vaatimukset ovat pitkälti samanlaisia. Näiden sivujen sähköasennusten turvallisuutta koskevat ohjeet perustuvat suurelta osin SFS 6000 standardeihin.

Sähkötöiden turvallisuutta koskee standardi SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus, joka perustuu myös eurooppalaiseen esikuvaan.

Sähköalan standardeja valmistelee SESKO ry, joka osallistuu myös eurooppalaisen standardointijärjestön CENELECin ja kansainvälisen järjestön IEC työhön.