Sähkölaitteiden hoito ja huolto

Sähkölaitteita tulee huoltaa. Niihin kertynyt pöly, lika tai kosteus vahingoittaa laitetta ja lisäävät sähköpalon syttymisen riskiä. Sähkölaitteiden mekaaniset vauriot, kuten kansien rikkoutuminen tai johtojen vauriot puolestaan lisäävät sähkötapaturman vaaraa.

Pidä sähkölaitteet puhtaina, imuroi tai poista niistä säännöllisesti pöly ja muu lika, ja varmista että sisätiloissa käytettävin sähkölaitteisiin ei pääse kosteutta. Älä käytä sisätiloihin tarkoitettuja laitteita ulkona.

Mikäli huomaat sähkölaitteessa vikaa – vilkkumista, kummallisia ääniä tai hajuja – tarkistuta laitteesi ja vie se tarvittaessa huoltoon tai korvaa uudella.

Suuri osa sähkölaitteista aiheutuvista onnettomuuksista johtuu vioittuneista tai virheellisesti korjatuista laitteista, sähköasennusten puutteellisesta kunnon valvonnasta ja kunnossapidosta tai huolimattomuudesta ja varomattomuudesta. Älä tee omia virityksiä, vaan jätä sähkölaitteen korjaaminen ammattilaiselle.