Kodin sähköverkko

Pääkeskus

Kodin sähköverkko on yhteydessä jakeluverkkoyhtiön verkkoon. Jakeluverkon haltija – sähkölaitos – tuo sähkön liittymisjohtoa pitkin rakennuksen sähköpääkeskukseen.

Pääkeskuksessa on yleensä seuraavat laitteet:
•    Pääsulakkeet
•    Pääkytkin
•    Sähköenergiamittari
•    Muita keskuksia ja laitteita syöttävät sulakkeet tai katkaisijat ja mahdolliset vikavirtasuojat
•    Ylijännitesuojat, silloin kun ne on haluttu asentaa.

Pääsulakkeet suojaavat keskusta siellä sattuvilta vioilta ja toisaalta myös rajoittavat kuluttajan käytössä olevaa sähkötehoa. Mitä suurempi sähköteho tarvitaan, sitä suuremmat pääsulakkeet pitää hankkia. Samalla sähköverkkoyhtiön pitää rakentaa myös syöttävä verkkonsa vahvemmaksi, mikä tietenkin maksaa.

Pääkytkimellä saadaan keskus ja siitä syötetyt johdot jännitteettömäksi. Tätä tarvitaan silloin kun keskuksessa tehdään sähkötöitä. Jos joudutaan vaihtamaan pääsulakkeet, pitää pääkytkin laittaa nolla-asentoon. Yleensä pääsulakkeet ovat silloin vielä jännitteisiä, mutta sulakkeiden kautta ei kulje virtaa ja sulakkeen vaihdosta ei aiheudu kipinöintiä.

Sähköenergiamittari – se kuuluisa ”kolmivaihevaihtosähkökilowattituntimittari” – mittaa kulutettua sähköenergiaa ja sen lukemien perusteella sähköä siirtävä sähköverkkoyhtiö laskuttaa sähkön siirrosta ja sähköenergian myyjä sähköenergian käytöstä. Energiamittarit ovat nykyään etäluettavia. Ne valvovat myös onko sähköliittymän syöttö kunnossa eli onko liittymässä jännitettä. Jos jännitettä ei ole, joutuu sähköverkkoyhtiö maksamaan asiakkaalle korvauksia. Pääkeskuksen jännitteettömyys voi johtua syöttöverkon viasta tai siitä, että keskus on kytketty jännitteettömäksi pääkytkimellä. Tämän takia pääkytkintä kannattaa käyttää vain sähkötöiden ajan ja jos haluaa saada koko asennuksensa jännitteettömäksi esim. kesämökiltä poissaolon ajaksi, kannattaa pääkytkimen sijasta käyttää etäluettavassa sähköenergiamittarissa olevia kytkimiä.

Pääkeskuksesta sähkö jaetaan asuntojen ryhmäkeskuksiin ja mahdollisesti suoraan sähkölaitteille tai pistorasioille. Tätä varten pääkeskuksessa on näitä syöttöjä suojaavat sulakkeet tai katkaisijat ja pistorasioita suojaavat vikavirtasuojat. Asuntoja syöttävät sulakkeet ovat yleensä tulppasulakkeita, joissa sulake on posliinisen varokekannen alla. Katkaisijat ovat ns. johdonsuojakatkaisijoita, joissa on pieni vipu, jolla toiminut katkaisija saadaan jälleen käyttöön.

Pääkeskuksessa voi olla myös ylijännitesuojat, joka suojaavat sähkölaitteita sähköverkkoa pitkin tulevilta ukkosen aiheuttamilta ylijännitteiltä. Ylijännitesuojia kannattaa käyttää erityisesti maaseudulla, jossa syöttö tuodaan ilmajohdoilla. Ilmajohdot ovat paljon alttiimpia salamaiskuille kuin maakaapelit. Normaalisti käytettävät ylijännitesuojat eivät suojaa rakennukseen osuvilta suorilta salamaniskuilta, vaan niiltä suojaamiseen tarvitaan järeämmät ylijännitesuojat ja rakennuksen katolla olevat salamasieppausrakenteet ja maadoitusjohtimet.

Ryhmäkeskus

Sähkö syötetään kulutuskojeille, esim. liedelle, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteille, valaisimille ja pistorasioille yleensä ryhmäkeskuksesta. Yleensä joka asunnossa on oma ryhmäkeskus, jossa on seuraavat laitteet:

•    Pääkytkin
•    Sulakkeet tai katkaisijat ja muut keskuksesta lähteviä johtoja suojaavat laiteet, kuten vikavirtasuojat
•    Mahdolliset ohjauslaitteet.

Sähköpääkeskuksen pääkytkimestä tai ryhmäkeskuksen kytkimestä voi kytkeä koko asunnon sähköt pois sähkötöitä varten. Jos keskuksessa ei ole sähköenergiamittaria, sitä voi käyttää myös koko asunnon kulutuksen poiskytkentään. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, että keskuksesta ei syötetä sellaisia laitteita, joiden toiminnan loppumisesta koituu suurta haittaa.

Asuinhuoneiston sulakkeet tai katkaisijat ovat ryhmäkeskuksessa. Jokainen keskuksesta sähkölaitteelle, valaisimelle tai poistorasialla lähtevä johto on suojattu jollain sulakkeella tai katkaisijalla. Ryhmäkeskuksia on monenlaisia aina muutaman sulakkeen sisältämästä, vanhasta ryhmäkeskuksesta kymmenien katkaisijoiden uusiin ryhmäkeskuksiin. Nykyään käytetään uusissa keskuksissa johdonsuojakatkaisijoita, joissa on näkyvillä vain vipu, jolla katkaisija voidaan virittää jälleen käyttökuntoon.

Keskuksesta lähtevät sähkösyötöt voivat olla joko yksivaiheisia tai kolmivaiheisia. Kolmivaiheisia sähkölaitteita (esim. sähkökiuas, liesi, voimapistorasia) varten täytyy ryhmäkeskuksessa olla kolme sulaketta tai katkaisijaa tai yksi leveämpi kolmivaiheinen katkaisija.