Kuka saa tehdä sähkötöitä?

Sähkötöitä saavat yleensä tehdä vain sähköalan ammattilaiset, joilla on alan koulutus ja työkokemusta. Sähköurakoitsijalla ja sähkölaitekorjaajalla pitää olla lisäksi sähköturvallisuusvaatimuksiin perehtynyt vastuuhenkilö, jota kutsutaan sähkötöiden johtajaksi.

Tavallinen sähkönkäyttäjä ei saa tehdä kiinteitä sähköasennuksia, kuten kiinteiden valaisimien, pistorasioiden tai kytkimien asennuksia. Tavallinen sähkönkäyttäjä voi tehdä ainoastaan joitakin pieniä töitä, jotka tietää varmasti osaavansa. Näihin sähkötöihin ja käyttötoimenpiteisiin löydät ohjeistusta jäljempää tästä osiosta.

Tekijällä on aina vastuu käyttämistään sähkölaitteista ja asennuksista ja niihin tekemistään toimenpiteistä. Koska väärä käyttö tai väärin tehdyt toimenpiteet voivat aiheuttaa hengen- tai palovaaran, on syytä tietää mitä tekee ja tarvittaessa pyytää apua sähköalan ammattilaiselta.

Katso myös

> Tavalliselle sähkönkäyttäjälle sallitut sähkötyöt ohjeistuksineen