Vasta nimitetyllä hallituksella on edessään kova työ pyrkiessään saavuttamaan hallitusohjelmaan kirjatut, kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet.

Ilmaston lämpenemisen pysäyttämisessä on keskeistä päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja tuottaa energiaa uusiutuvista lähteistä puhtailla teknologioilla. Sen lisäksi energiaa tulee käyttää älykkäästi.

Suomalaiset sähköisen talotekniikan alalla toimivat järjestöt ja yritykset eivät hätkähdä näiden haasteiden edessä.
– Haastavaa, mutta ei missään nimessä mahdotonta! Käytössämme on laaja keinovalikoima, osaamista ja kokemusta liittyypä se sitten energian tuotannon, rakentamisen, asumisen tai liikenteen hiilijalanjäljen pienentämiseen, sanoo Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.

Koko ala yhdessä kohti hiilettömyyttä

Sähköteknisen Kaupan Liitto STK ry:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari on samoilla linjoilla. – Olemme alan järjestöjen, yritysten, oppilaitosten ja viranomaisten kanssa yhdessä panostaneet vuosien varrella tutkimukseen ja kehitykseen toteuttamalla erilaisia hankkeita ja tuottamalla työkaluja, joilla kiinteistö- ja rakennusala voi omalta osaltaan viedä Suomea kohti päästöttömyyttä, Hailikari kertoo.

Sähköistysalan järjestöt lanseerasivat vuonna 2012 Hyvinvointia Sähköllä – Visio 2030 -hankkeen, jonka puitteissa tuodaan esiin teknisiä läpimurtoja ja edistyksellisiä onnistuneita ratkaisuja elävästä elämästä. Hankkeen takana on tänä päivänä käytännössä koko ala, jonka toimijat jakavat yhteisen näkemyksen siitä, että sähköllä on mahdollista saada aikaan toivottu käänne maailman pelastamisessa ylilämpenemiseltä.

Professori Markku Ollikainen sai yleisön jakamattoman huomion puhuessaan ilmastopolitiikasta ja tulevaisuuden näkymistä Sähköllä kohti hiiletöntä tulevaisuutta -teemalla järjestetyssä visioseminaarissa. Kuva: Olli Häkämies

– Visiomme sisältää pitkälti samat elementit kuin hallitusohjelmaan on nyt linjattu.  Vision taustalla olevat yhdistykset ja yritykset edistävät eri keinoin vision tavoitteita. Järjestämme mm. vuosittain seminaarin, jossa käymme läpi konkreettisin esimerkein vision edistymistä. Seminaarin viime vuoden teemana oli ”Suomesta älykkään sähköistyksen mallimaa” ja tänä vuonna ”Sähköllä kohti hiiletöntä tulevaisuutta”.

– Sähköala uskoo vahvasti näihin tavoitteisiin ja meillä on luotto osaamiseemme ja yhteistyöhön, jolla vision tavoitteet ovat saavutettavissa, sanoo Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ry:n toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

Olli-Heikki Kyllönen kehuu suomalaisten yhteistyökykyä huomauttaen, että harvassa maassa järjestöt, elinkeinoelämä, opetus ja tutkimus sekä viranomaiset toimivat näin likeisesti ja tehokkaasti yhteisten päämäärien hyväksi.

Kyllönen nostaa yhtenä monista esiin parhaillaan käynnissä olevan projektin, jossa sähköistysalan järjestöt, ympäristöministeriö ja Aalto yliopisto pilotoivat ensimmäisinä Euroopassa Smart Readiness Indicator, SRI-työkalua. SRI:n avulla pyritään tehostamaan kiinteistöjen kykyä hyödyntää tuottamaansa dataa, saamaan aikaan energiatehokkuutta ja mm. luomaan mahdollisuuksia sähkön kysyntäjoustoon.

Yhteistyötä sähköistysala tarjoaa myös uuden hallitusohjelman toteutuksessa. – Uskomme että voimme saavuttaa tavoitteet yhdessä. Sähköistysala kaikkine toimijoineen on käytettävissä. Runsaasti teknisiä ratkaisuja on jo olemassa ja toivomme, että hallitus käytännön päätöksissään tukee uusien teknisten ratkaisujen kehittämistä ja näiden markkinaehtoista käyttöönottoa. Tiukkoja kieltoja ja rajoituksia tulisi välttää eli enemmän porkkanaa kuin keppiä. Näin uudistukset etenevät nopeasti ja kustannustehokkaasti ilman voimakkaita negatiivisia seurauksia ihmisten arkeen, summaavat Kyllönen, Hailikari ja Kekkonen.

Lisätietoja:
– Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, olli-heikki.kyllonen (at) stul.fi , puh. 040 501 1289
– Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, tarja.hailikari (at) stkliitto.fi , puh. 040 735 8673
– Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, timo.kekkonen (at) stek.fi, puh. 050 500 3214