Vikavirtasuoja

Sähköasennuksen suojausta voidaan parantaa käyttämällä vikavirtasuojaa. Vikavirtasuojan toiminta perustuu siihen, että sähkölaitteeseen vaihejohdinta pitkin menevä virta palaa nollajohdinta tai toisia vaihejohtimia pitkin eli niiden summavirta on normaalissa tilanteessa nolla. Jos virta poikkeaa nollasta, osa virrasta kulkee väärää reittiä ja voi aiheuttaa vaaraa. Pahimmillaan virta voi kulkea ihmisen kautta. Vikavirtasuoja katkaisee tällaiset virheellistä tietä kulkevat virrat.

Vikavirtasuoja toimii myös sellaisissa tilanteissa, joissa katkaisija tai sulake ei toimi, esim. kun sähkölaite menee fyysisesti rikki ja kosketetaan laitteen sisällä olevia jännitteisiä osia. Tämän takia vikavirtasuojia käytetäänkin nykyään suojaamaan kaikkia sellaisia pistorasioita, joihin voidaan liittää mikä tahansa laite. Erityisen tärkeää vikavirtasuojien käyttö on ulkotilojen ja pesutilojen pistorasioissa.

Luokan II ja luokan III laitteet eivät vaadi suojamaadoitusjohtimia toimiakseen turvallisesti. Ne voidaan kuitenkin suojata vikavirtasuojilla.

Vanhemmissa asennuksissa ei ole kuivissa tiloissa, joissa on eristävä lattia, käytetty edellä esitettyä suojausta suojamaadoituksella. Suojaus sähköiskulta perustuu silloin vain siihen, että jos sähkölaitteeseen tulee eristysvika, sitä koskettava henkilö ei ole eristävän lattian takia yhteydessä maahan eikä siten saa sähköiskua. Tällaisissa tiloissa on voitu käyttää luokan 0 sähkölaitteita ja vanhan tyyppisiä pistorasioita, joissa ei ole suojakoskettimia. Tällaisia asennuksia ei saa enää tehdä.