Sähkölaitteiden suojausluokat

Sähkölaitteet jaetaan sähköiskulta suojaamisen kannalta neljään luokkaan: 0, I, II ja III.

Kaikki laitteet suojataan sähköiskulta normaalissa käytössä koteloinnilla tai eristyksellä. Koteloinnin pitää olla sellainen, että se suojaa vähintään sormien avulla tapahtuvalta koskettamiselta eli kotelointiluokka on vähintään IP20. Joissain tapauksissa vaaditaan parempaa suojausta koskettamiselta ja suojausta vedeltä.

Suojausluokat poikkeavat tosistaan sen mukaan miten ne on suojattu vikatapauksen aiheuttamalta sähköiskuvaaralta.

Luokan 0-laitteessa on vain sähköisen eristyksen kannalta tarpeellinen yksikertainen eristys ns. peruseritys. Jos tämä eristys pettää, suojaus perustuu siihen, että laitteen käyttöympäristö on eristävä. Tämä on hankala toteuttaa ja sen takia luokan 0 uusia laitteita ei ole myyty enää yli 20 vuoteen. Vanhoja luokan 0 laitteita on kuitenkin edelleen paljon käytössä.

Luokan 0 laitteessa on pyöreä pistotulppa, joka sopii vain vanhojen asennusten ilman suojakosketinta olevaan pistorasiaan, ks. Pistorasioita koskeva kohta.

Luokan I laitteessa on peruseristys ja sähköiskulta suojaaminen on toteutettu suojamaadoituksella. Suojamaadoituksessa sähkölaitteiden rungot ja kosketeltavat metalliosat on yhdistetty maahan. Tällä on sähköturvallisuuden kannalta kaksi merkitystä:

  • Suojamaadoituksen avulla saadaan aikaiseksi niin sanottu potentiaalintasaus, eli sähkölaitteiden runkojen välillä ei ole jännite-eroja, jotka voisivat aiheuttaa vaarallisia sähköiskuja.
  • Kun sähkölaitteiden rungot on yhdistetty maahan, sähkölaitteeseen tuleva eristysvika aiheuttaa maahan niin ison virran, että syöttävän johdon suojana oleva sulake palaa tai katkaisija toimii hyvin nopeasti ja poistaa vaaratilanteen.

Luokan I siirrettävissä sähkölaitteissa on suojakoskettimilla varustettu pistotulppa. Suojakoskettimien avulla sähkölaitteen metalliosat kytketään asennuksen suojamaadoitukseen. Suojamaadoituksen toiminnasta on lisää sähköasennusten suojaus-osiossa.

Luokan I laitteen liittimissä on symboli (kuva alla) osoittamassa liitintä, johon suojamaadoitus kytketään.

Luokan I laitteita ovat normaalit valaisimet, moottorit, kodinkoneet jne. yleensä hieman raskaammat laitteet.

Luokan II sähkölaitteessa on peruseristyksen lisäksi lisäeristys, joka suojaa silloin, kun peruseristys pettää. Luokan II laitteen suojaus ei tarvitse suojamaadoitusta, eikä sitä itse asiassa saa edes käyttää (kuva alla).

Luokan II laitteessa esim. kotelossa tai arvokilvessä on erityinen ”neliö neliössä” symboli (kuva alla).

Luokan II pienissä laitteissa on litteä pistotulppa ns. europlugi ja hieman suuremmissa laitteissa pyöreä pistotulppa, jossa on suojakoskettimien kohdalla aukot. Tyypillisiä luokan II laitteita ovat kevyet viihde-elektroniikan laitteet ja siirrettävät tai käytön aikana kädessä pidettävät laitteet.

Luokan III laitteissa käytetään ns. pienoisjännitettä, joka on korkeintaan 50 V vaihtojännitettä tai 120 V tasajännitettä – tyypillisesti jännite on 12 V tai 24 V. Jännite tuotetaan verkkovirrasta muuntajalla tai muulla liitäntälaitteella, jolla saavutetaan myös luotettava erotus syöttävästä verkosta.

Pienoisjännitelaiteita ovat esim. erilaiset akkukäyttöiset laitteet, koristevalot ja leikkikalut. Pienoisjännitettä pidetään kaikkein turvallisimpana suojausmenetelmänä ja sen takia sitä käytetään vaativissa olosuhteissa kuten ahtaissa säiliöissä tai vedessä.

Luokan III laitteet liitetään yleensä erikoispistotulpilla.