Sähköasennuksen suojausperiaatteet

Sähkölaitteiden ja sähköasennusten suojauksessa on periaatteena, että laitteesta tai asennuksessa ei saa saada vahingollista sähköiskua:

  1. Normaalissa käytössä, kun sähkölaite on ehjä ja sitä käytetään tarkoitetulla tavalla
  2. Silloin kun sähkölaitteessa on yksi vika, esim. laitteen sähköinen eristys pettää tai suojamaadoitusjohdin on poikki.

Näitä periaatteita toteutetaan sähkölaitteiden suojausluokilla ja sähköasennusten suojausmenetelmillä, jotka yhdessä saavat aikaan turvallisen sähkölaitteiden ja -asennusten käytön.