Näkymätön voima -kampanja pyrkii varmistamaan, että sähköalalla riittää osaavaa, motivoitunutta ja monimuotoista työvoimaa tulevaisuudessakin. Näytämme nuorille ja alanvaihtajille, millaista työ sähköalalla on ja millaisia uramahdollisuuksia se tarjoaa – sekä annamme kyytiä pölyyntyneille käsityksille alasta!

Näkymätön voima tuo esiin myös nykyisten tekijöiden merkityksen: sähköalan osaajat ovat ratkaisevassa roolissa esimerkiksi ilmastokriisin hallinnassa. Pystymme ratkomaan aikamme haastavimpia kysymyksiä tulevaisuuden energiantuotannon ja modernin teknologian avulla.

Näkymätön voima -kampanja on kolmen järjestön yhteinen hanke. Taustalla ovat Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry STK. Kampanja kutsuu mukaan myös alan muita toimijoita, ja pyrkiikin jatkossa yhdistämään nuoria ja yrityksiä entistä tehokkaammin. Yhdessä he kannustavat kaikkia osallistumaan keskusteluun, jotta alan merkitys yhteiskunnassa nähdään:

– Sähkö on keskeisessä roolissa kuljettaessa kohti päästötöntä energiantuotantoa ja tehostettaessa energiankäyttöä. Sähköisten ratkaisujen avulla voidaan myös vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Sähköala tarvitsee monenlaista osaamista ja tarjoaa uskomattoman monipuolisen ja mielenkiintoisen mahdollisuuden olla mukana rakentamassa tulevaisuutta. Kampanjan kautta voimme myös jatkossa luoda kontaktin alan yritysten ja alasta kiinnostuneiden välillä esimerkiksi kesätyöpaikkojen muodossa, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen kertoo.

– Sähköistysalalla on paljon siistiä sisätyötä esimerkiksi tuonti-, vienti- ja tukkukaupassa sekä sähkösuunnittelussa sen arjessa tutumman sähköasentamisen ja -urakoinnin lisäksi. Alalla on myös iso missio torjua ilmastonmuutosta uudistamalla esimerkiksi liikenne- ja energiajärjestelmiä sekä sitä, miten me asumme ja käytämme kiinteistöjämme, STK:n Sallamaari Muhonen sanoo.

– Sähköala kilpailee nuorista monen muun vetovoimaisen alan kanssa. Jotta saamme oman osuutemme, meidän on tuotava alan ajankohtaisuus ja työtilanne laajemmin esille. Yhtäkään potentiaalista opiskelijaa ei saa menettää siksi, että tietoa olisi liian vähän tai että ala esitetään turhaan perinteisten stereotypioiden kautta, STUL ry:n toimitusjohtaja Kai Puustinen sanoo.

Neljä nuorta huippuammattilaista näyttävät, mitä työ alalla oikeasti on

Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa, loppuvuodesta 2021 ja alkuvuodesta 2022, sen kohderyhmänä ovat peruskoulun yläluokilla opiskelevat sekä toisen asteen opiskelijat. Tavoitteena on kasvattaa tietoutta sähköalasta sellaisena kuin se todellisuudessa on eli kiinnostavana ja tulevaisuuteen suuntautuvana mahdollisuutena. Osana kampanjaa tuotetaan nuoria puhuttelevaa sisältöä muun muassa eri somekanaviin.

Kampanjaan etsittiin alkusyksystä kasvoja erilaisin taustoin. Mukana on neljä sähköalalla työskentelevää nuorta huippuammattilaista: suunnitteluinsinööri Immaculate Rebeccah Wambui Kimotho, sähköasentaja Henkka Lindeman, tohtorikoulutettava Laura Remes sekä Senior Application Engineer Kiran Santhosh. Kampanjan keulahahmoiksi valitut ammattilaiset kertovat omista poluistaan sähköalan ammattilaisiksi ja nykyisistä työtehtävistään.

Näkymätön voima -kampanjan pääkanavat ovat Instagram-tili osoitteessa https://www.instagram.com/nakymatonvoima/ sekä TikTok-tili osoitteessa https://www.tiktok.com/@nakymatonvoima. Verkkosivut löytyvät osoitteesta www.nakymatonvoima.fi.

Kampanjassa hyödynnetään myös sosiaalisen median vaikuttaja Petteri Mikkosta sekä maksettua mainontaa sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi Näkymätön voima on esillä Studia-messuilla 23.-24. marraskuuta. Ensi vuonna Näkymätön voima -kampanja laajenee koulumaailmaan ja on vahvasti esillä esimerkiksi Educa-messuilla sekä OPO-päivillä, tarkoituksena kasvattaa sähköalan vetovoimaa kevään yhteishaussa.

Osallistu keskusteluun  #NäkymätönVoima ja viesti kampanjasta rohkeasti omissa kanavissasi

Kampanjan verkkosivut löytyvät osoitteesta www.nakymatonvoima.fi, jossa esitellään kampanjan pääteemat sekä kampanjakasvot. Verkkosivuilta löytyy myös materiaalipankki, josta voi vapaasti ladata kuva- ja videomateriaalia omaan käyttöönsä. Kampanjan keulahahmoiksi valitut nuoret ovat niin ikään tarvittaessa käytettävissä esimerkiksi yrityksenne tilaisuuksissa.

Lisätietoja:
Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry
Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, gsm 050 500 3214, email: timo.kekkonen @ stek.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Toimitusjohtaja Kai Puustinen, gsm 040 776 7068, email: kai.puustinen @ stul.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry STK
Toimitusjohtaja Sallamaari Muhonen, gsm 044 301 0640, email: sallamaari.muhonen @ stkliitto.fi

Kampanjan verkkosivut www.nakymatonvoima.fi
Kampanjan materiaalipankki www.nakymatonvoima.fi/kampanjamateriaalit/
Kampanjan Instagram-tili https://www.instagram.com/nakymatonvoima/
Kampanjan TikTok-tili https://www.tiktok.com/@nakymatonvoima