Kansallinen ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030 asettaa tavoitteeksi kansalaisten hiilijalanjäljen puolittamisen. Miten tämä saavutetaan? Onko sinulla idea, jolla arjesta tulisi vähäpäästöisempää.

Kokeiluhaku etsii ratkaisuja, joilla päästöt vähenevät arkiliikkumisessa, kuten työ-, koulu- ja harrastusmatkoilla tai joilla jo olemassa olevat energiatehokkuusratkaisut tulisivat kodeissa käyttöön. Uusia ratkaisuja etsitään myös kestävän paikallisen kuluttamisen edistämiseen – teemassa ratkaisut voivat liittyä myös kasvatukseen tai viestintään. Ratkaisijoiksi kutsumme kaikki kansalaiset, järjestöt, kunnat ja yritykset.

Ilmastonmuutos on monisyinen ongelma, johon on vaikea löytää yksiselitteisiä ratkaisuja. Sekä merkittävät rakenteelliset muutokset että paikalliset ruohonjuuritason teot ovat tarpeen.

Ilmastonmuutosta torjutaan monella tasolla: henkilökohtaiset valinnat ja isot poliittiset päätökset ovat tärkeitä, mutta oma roolinsa on myös yhteisöjen paikallisilla toimilla. Tämä kokeiluhaku on mahdollisuus osallistua ilmastotoimiin muutenkin kuin vain omien henkilökohtaisten valintojen kautta, kertoo Johanna Kentala-Lehtonen kokeiluhaun järjestävästä ympäristöministeriöstä. – Erityisesti mukaan toivotaan toimijoita yhdistäviä paikallistason ratkaisuja, Kentala-Lehtonen lisää.

Haku on auki 30.1.–6.3.2019. Haun ensimmäisessä vaiheessa kokeiluille on varattu 75 000 euroa, 5 000 euroa kokeilua kohden ja jatkokehittämiseen syksyllä 25 000 euroa.

Haku toteutetaan kaikille avoimessa kokeilijoita yhteen tuovassa verkkopalvelussa: www.kokeilunpaikka.fi

– Kokeilun paikka tarjoaa mahdollisuuden kenelle tahansa lähteä hakemaan rahoitusta idealleen. Kokeilun paikka on työkalu yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun, mutta myös osallisuuden ja demokratian väline, kertoo Elina Ovaskainen hakua koordinoivasta kestävän kehityksen yritys Motivasta.

Lisätiedot:

Ympäristöministeriö
erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen
Johanna.Kentala-Lehtonen@ym.fi, puh. +358 295 250 358

Motiva Oy
asiantuntija Elina Ovaskainen
elina.ovaskainen@motiva.fi, puh. +358 9 6122 5066