Hae sivustolta

Mitä etsit?

Oppilaitosprojektit

STEK rahoittaa ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen projekteja, joilla kehitetään sähkö- ja energia-alan opetusta tai toteutetaan tutkimusprojekteja.

Opetuksen kehittämiseen liittyvät projektit voivat kohdistua mm. opetusaineiston laatimiseen, opetusmenetelmien kehitykseen tai opetuksen ja elinkeinoelämän välisen yhteistyön lisäämiseen. Projektien tavoitteena tulee olla opetuksen laadun ja relevanssin parantaminen.

Tutkimusprojekteissa kiinnitetään erityistä huomiota tulosten hyödyntämiseen. Projektin tulosten tulee olla kaikkien oppilaitosten hyödynnettävissä. STEK suosii projekteja jotka toteutetaan usean oppilaitoksen yhteistyönä.

Opetuksen kehittämiseen liittyvissä hankkeissa oppilaitoksilta edellytetään omarahoitusosuutta ja tutkimushankkeissa STEK rahoittaa pääsääntöisesti korkeintaan 50% projektin kokonaiskustannuksista.

Esimerkkejä oppilaitosprojekteista

Löydät esimerkkejä erilaisista rahoittamistamme projekteista suodattamalla haluamasi projektityypin perusteella.