Kysy sähköstäKategoria: MuutVoiko omakotitalossa suojautua ukkoselta katkaisemalla sähköt pääkytkimestä ?
Ukkosta pelkäävä kysyi 1 vuosi sitten

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 1 vuosi sitten
Pääkytkimen avaaminen auttaa ukkoselta suojaamisessa käytännössä varsin vähän. Pääkytkimessä on varsin pieni ilmaväli, jonka yli suuri jännite voi ”hypätä”. Salama voi aiheuttaa tuhoja kahdella tavalla.

Ensimmäinen vaikutus on se, että salama iskee suoraan rakennukseen. Siltä voi suojautua rakentamalla salamasuojausjärjestelmän eli rakennuksen katolle asennetaan salamasieppausjärjestelmät ja niistä tuodaan johtimet maahan. Käytännössä salama harvoin osuu matalaan rakennukseen ja omakotitaloissa tällaista ”ukkosenjohdatinta” kannattaa rakentaa vain silloin, kun rakennus on erityisen korkealla paikalla.

Toinen vaikutus on sähköverkkoa pitkin tukevalla ylijännitteellä. Salaman iskettyä jakeluverkkoyhtiön sähköjohtoon tai sen lähelle, se aiheuttaa taloon tulevissa sähköjohdoissa suuren jännitepiikin. Siltä voidaan suojautua erityisillä keskukseen sijoitetuilla ylijännitesuojilla. Jos ylijännitesuojia ei ole, kannattaa irrottaa sähkölaitteet syöttävästä verkosta mahdollisuuksien mukaan. Herkimmät elektroniset laitteet on yleensä liitetty pistotulpalla ja ne voidaan suojata ottamalla pistotulppa pois pistorasiasta. Kiinteän asennuksen laitteet kestävät paremmin ylijännitettä, eikä niitä yleensä tarvitse erottaa. Jos asennukseen kuuluu esim. elektronisia laitteita sisältäviä kiinteästi asennettuja ohjausjärjestelmiä, ne kannattaa suojata erityisillä ylijännitesuojilla. Jos sellaisia ei ole asennettu, voi pääkytkimen avaamisesta olla apua. Pääkytkimen avaaminen ei kuitenkaan korvaa herkkien pistotulppaliitäntäisten laitteiden pistotulppien irrottamista pistorasioista.

Jos rakennus on tiheällä kaupunkialueella, ylijännitteet ovat harvinaisia, eivätkä vaadi erityisiä suojaustoimia.