Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetSalama iski mökkiin
Tapsa64 kysyi 2 kuukautta sitten
Meillä  on kesämökki joka on rakennettu v.1977  mökki on sähköistettu  sen aikaisten  määräysten  mukaisesti. Salama iski  saunan lämminvesivaraajaan ja  aiheutti tulipalon. Nyt vakuutusyhtiön kanssa selvitellään  palon aiheuttamien  vahinkojen korjauksia. Täytyykö  saunan (on myös pesutila) uusi sähköistys rakentaa  nykyisten  määräysten  mukaisesti ? Sähkökeskuksessa ei ole erillistä kevi-kiskoa ,mittaritaululta  talon  keskukseen  tulevassa  kaapelissa  ei ole kevi-johtoa , talon kaapeliojan  maadoitukset  varmaan puuttuu ym.  Voiko  vakuutusyhtiö  korjata sähköt vain saunan  osalta  nykymääräyten  mukaisesti  ja  jätää  muut  vanhat  sähköasennukset  ennalleen ?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 2 kuukautta sitten
Sähköturvallisuutta koskevat sitovat vaatimukset esitetään sähköturvallisuuslaissa (1135/2016) https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20161135 . Lain 122 § mukaisissa siirtymäsäännöksissä 2. momentissa sanotaan: Ennen tämän lain voimaantuloa rakennettuja sähkölaitteistoja ei tarvitse muuttaa tämän lain mukaisiksi, jos niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

Samaa periaatetta sovelletaan myös asennusten korjaustöihin. Jos asennukset ovat täyttäneet vuoden 1977 vaatimukset (sähköturvallisuusmääräykset A1-74), niissä ei katsota olevan sellaisia asennuksia, joista aiheutuisi laissa tarkoitettua vaaraa hengelle, terveydelle tai omaisuudelle. Tietenkin, jos asennuksia rakennetaan kokonaan uudelleen, niissä kannattaa käyttää nykyvaatimusten mukaisia suojausmenetelmiä ja asennustapoja, vaikka sellaiseen ei ole vaatimuksia.