Kysy sähköstäKategoria: MuutSähkönjakokeskusten määräaikaistarkastukset
Anu Perttula kysyi 3 vuotta sitten
Miten usein teollisuudessa käytössä olevia sähkönjakokeskuksia (63a, 32a ja 16a) tulisi tarkastaa? ja kuka tarkastuksen saa tehdä? Entä jatkoroikat, miten näiden tarkastus?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 3 vuotta sitten

Sähköasennusten kunnossapidosta on määräyksiä annettu sähköturvallisuuslaissa 47 ja 48 §:ssä http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161135?toc=1
47 § Sähkölaitteiston haltijan vastuu sähkölaitteiston turvallisuudesta ja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta

Sähkölaitteiston haltija on vastuussa laitteiston turvallisuudesta, sen ylläpitämiseksi tarvittavasta kunnossapidosta ja siitä, että laitteisto täyttää tämän lain vaatimukset.

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkaillaan ja että havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.

48 § Sähkölaitteiston huolto ja kunnossapito-ohjelma

Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava siitä, että luokkien 2 ja 3 sähkölaitteistoille laaditaan sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma. Sähkölaitteiston haltija vastaa siitä, että kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan. Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon sähkölaitteiston käyttöympäristöstä aiheutuvat tarpeet.

Muiden sähkölaitteistojen osalta ohjelma voidaan korvata laitteiden ja laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeilla.

Tällaiset teollisuuskohteet ovat 48 § mukaisia luokan 2 sähkölaitteistoja eli sähköasennuksia, joille on laadittava kunnossapito-ohjelma. Kuten laissa sanotaan, kunnossapito-ohjelmassa on otettava huomioon käyttöympäristö. Esimerkiksi pölyisessä tilassa oleva asennus pitää puhdistaa pölystä, ettei siitä aiheudu palovaaraa.

Tarkastuksille ei ole annettu erityisiä määrävälejä. Jotkin laitteet kuten vikavirtasuojat vaativat testauksen tekemistä n. puolen vuoden välein. Monet muut laitteet vaativat puhdistuksen lisäksi huomiota vain vikatilanteissa. Keskuksille voidaan suorittaa myös lämpökuvauksia, joissa huomataan lämpiääkö joku kohta epänormaalisti.
Jatkojohdot pitää tarkastaa silmämääräisesti aina, kun ne otetaan käyttöön. Jos jatkojohdot ovat käytössä pitkän aikaa samassa paikassa, tarkastus olisi hyvä tehdä myös käytön aikana.

Kannattaa ottaa yhteyttä sähköalan ammattihenkilöön, jonka kanssa voitte harkita millainen kunnossapito-ohjelma on teille tarpeen.