Kysy sähköstäKategoria: Sähköasennuksetsahkoasennusstandardien-nuodattaminen
Juha Kallunki kysyi 3 vuotta sitten
Hei, Kysymys pientalon sähköasennuksista. Jos pientalon sähkösuunnitelman ja pientalon lopputarkastuksen välillä on pitkä aika (myös sähköjen käyttöönottotarkastuksen välillä) ja sähköasennusstandardi on ehtinyt muuttua tällä välillä, mitä (minkä ajankohdan) asennusstandardia tulee noudattaa? Vai onko pitääkö noudattaa esim. rakennusluvan päiväyksen mukaista standardia?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 3 vuotta sitten
Sähköturvallisuuslaissa http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161135?toc=1 olevat sitovat sähköasennusten turvallisuutta koskevat määräykset ovat yleisellä tasolla ja laissa viitataan standardeihin, joiden mukaan toimittuna täytetään määräysten vaatimukset. Nämä standardit on luetteloitu Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin luettelossa S10 https://tukes.fi/teollisuus/standardit. Standardien käyttö ei ole kuitenkaan pakollista, vaan niistä voi poiketa, jos asennuksen suunnittelija tai rakentaja tekee kirjallisen selvityksen tavasta, jolla turvallisuus saavutetaan muuten ja asennuksen tilaaja suostuu tähän. Yleensä kuitenkin noudatetaan standardien vaatimuksia.

Normaaleja sähköasennuksia koskeva standardi, johon viitataan, on standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Tämä standardisarja on varsin laaja ja sillä on runsaasti käyttäjiä ja sen takia se uusitaan viiden vuoden välein. Uusin painos on vuodelta 2017 ja sitä edellinen vuodelta 2012. Sähköturvallisuuslain 33 § mukaan
”Standardin tai sen painoksen vaihtuessa sähköturvallisuusviranomainen päivittää standardiluettelon. Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa päivityksestä.”

Tukesin luettelo on päivitetty 31.1.2018 siten, että siihen on otettu mukaan standardisarjan SFS 6000 vuoden 2017 painos. Kolmen vuoden siirtymäaika tarkoittaa sitä, että asennukset voidaan tehdä vuoden 2012 standardin mukaan tammikuun 2021 loppuun saakka. Jos asennus on aloitettu vielä aikaisemmin eli käytetty SFS 6000 vuoden 2007 painosta tai aikaisempaa painosta, pitää asennus muuttaa uuden standardin mukaiseksi, tai pitää tehdä standardista poikkeamisilmoitus.
Sähköasennusten katsotaan valmistuneen silloin, kun asennuksen tekijä on tehnyt käyttöönottotarkastuksen ja asennus on otettu käyttöön. Sen ajankohta on yleensä aikaisempi kuin rakennusvalvontaviranomaisen suorittaman lopputarkastuksen.