Kysy sähköstäKategoria: MuutSähkö-/elektroniikkaharrastuksen lainsäädäntö?
Nita kysyi 3 vuotta sitten
Mitä tarkemmin sanottuna ”Harrastustoimintana tehtävä sähkölaitteiden kokoonpano esim. elektroniikan rakennussarjasta ja tällaisen laitteen korjaaminen” maallikolle sallituissa sähkötöissä käytännössä tarkoittaa? Jos esim. ostaa netistä rakennussarjan 230V AC -> 5V DC laturille, onko se sallittu? Kattaako tuo laki vain tietyllä tavalla merkityt rakennussarjat? Entä, jos ei käytä valmista rakennussarjaa ollenkaan, vaan rakentaa ihan peruskomponenteista? Miten ylipäätään määritetään ”harrastustoiminta” liittyen sähköön ja elektroniikkaan?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 3 vuotta sitten
STEKin sivuilla on kerrottu sallituista sähkötöistä yksinkertaistaen. Varsinaiset määräykset on esitetty sähköturvallisuuslaissa http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161135?toc=1

Sähköturvallisuuslaki antaa muodollisia ammattitaitovaatimuksia sähköasennusten tekijöille ja sähkölaitteiden korjaajille. Näihin töihin vaaditaan alan kolutusta ja työkokemusta sekä vastuuhenkilönä toimivilla sähkötöiden johtajilla pitää olla lisäksi erityinen pätevyystodistus.

Periaatteessa sähköturvallisuuslaki ei esitä muodollisia pätevyysvaatimuksia sähkölaitteen rakentajalle. Eli kysymyksessä mainittujen rakennussarjoista tai erillisistä komponenteista tehtyjen laitteiden valmistaminen on periaatteessa sallittua. Aina on kuitenkin noudatettava sähköturvallisuuslain 6 § vaatimukset, jonka mukaan sähkölaitteesta ei saa aiheutua kenenkään hengen. Terveyden tai omaisuuden vaaraa, eikä laite saa häiritä tai häiriintyä sähkömagneettisesti.
Kuitenkin silloin, kun sähkölaitteita rakennetaan markkinoille tai luovutetaan toisen käyttöön, ovat voimassa sähköturvallisuuslain EU:n pienjännitedirektiiviin ja EMC-direktiiviin perustuvat vaatimukset mm. vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta yleensä standardien noudattamisen avulla, vaatimustenmukaisuuden ilmoittamisesta CE-merkinnällä jne. Vaikka muodollisia vaatimuksia ammattitaidolle ei ole, vaatii sähkölaitteen suunnittelu ja rakentaminen käytännössä hyvin korkeaa ammattitaitoa.

Sähköturvallisuuslain 56 § maininta
3) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaaminen, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan.
Koskee sähkölaitteen korjaamista, johon normaalisti vaaditaan sähköalan ammattihenkilö. Tämä poikkeus on Suomessa hyvin vanha ja alun perin siinä on ollut kysymys erityisesti radioamatööritoiminnasta, jossa on käytetty itserakennettuja laitteita, joita on jouduttu myös korjaamaan.