Hannu Mäki kysyi 3 vuotta sitten
Hei,
Meillä on kinastelu termistä säätövoima. Googlettamalle saadaan selville, että säätövoimalla tarkoitetaan säädettävää sähköntuotantoa.
Kinastelun aiheena on, voiko akusto olla säätövoimaa?
Itse olen sitä mieltä, että akusto ei ole yksinään säätövoimaa, koska akku ei pysty tuottamaan sähköä, ellei sitä ole ladattu. Akusto+latausjärjestelmä mielestäni voi olla säätövoimaa.
Jos akusto kytketään verkkoon, silloinhan se toimii yhdessä verkossa olevien sähköntuottajien kanssa säätövoimana, mutta ei silti yksinään?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 3 vuotta sitten

Suomen sähköverkko on suoraan yhteydessä Ruotsin ja Norjan verkkoihin. Suomessa tätä ns. kantaverkkoa hoitaa Fingrid. Kantaverkossa säätövoimalla tai oikeammin säätöteholla tarkoitetaan voimalaitoksia, joiden tehoa pystytään nopeasti muuttamaan verkon kuormituksen ja taajuuden vaihtelujen mukaan. Taajuutta pyritään pitämään arvossa 50 Hz. Yleensä kaikkein nopeimmin taajuusvaihteluihin pystyvät reagoimaan vesivoimalaitokset. Säätöön osallistuvat myös muut voimalaitokset, joiden tehoa pystytään muuttamaan minuuteissa. Viime kädessä on sovittu myös muutaman ison sähköä käyttävän teollisuuslaitoksen kanssa kuormituksen nopeasta poiskytkennästä isojen häiriöiden aikana.

Akustot ovat niin pieniä, että ne eivät pysty vaikuttamaan kantaverkkoon. Akustoilla on merkitystä enemmänkin yksittäisten kuluttajien käyttämän sähkötehon ja kustannusten hallinnasta. Vielä nykyään suurimmassa osassa sähkön ostosopimuksia energian hinta on kiinteä. Sähkön hinta tukkusähkömarkkinoilla vaihtelee kuitenkin voimakkaasti sen mukaan millaisilla voimalaitoksilla sähköä tuotetaan. Tuuli- ja aurinkovoimaloiden sähköntuotto riippuu hyvin voimakkaasti säästä ja vuoden- ja vuorokauden ajasta. Tulevaisuudessa yleistyvät sähkön ostosopimukset, joissa kuluttajillakin sähkön hinta vaihtelee markkinahinnan mukaan. Tällöin voidaan käyttää esim. lataukseen liitettyjen sähköajoneuvojen akkuja tehon hallintaan ja sähköä voidaan ostaa halvan energian aikaan ja myydä verkkoon kalliin energian aikana. Tämä vaatii kuitenkin vielä verkkojen ja verkkojen ohjauksen kehittymistä.