Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetMurhetta jatkojohdoista
Tomppa kysyi 3 vuotta sitten
haluasin kysyä virallista kantaa jatkojohtojen käytöstä. En ihan
ymmärtänyt sivujenne perusteella että rikonko jotain lakia, sääntö tai
ohjetta jos käytän tietokone asennuksessani jatkojohtoviritelmää.
Viittaan tähän sivuun: https://stek.fi/sahkoturvallisuus/vaaran-paikat/jatkojohtojen-kaytto/

Eli onko hyväksyttäävää jos käytän pakastimessani (päällä 247)
kohtuullisen sopivaa jatkojohtoa mutta ei ole hyväksyttävää jos käytän
monijakoista jatkojohtoa tietokoneeni asennuksessa joka vaatii sen 6
jakorasiaa ainakin ja jatkojohto pyörii lattialla pölyn, imurin ja
jalkojen armoilla?

Vai ovatko ohjeet ja säännöt ympäripyöreitä tarkoituksella eivätkä ole
missään nimessä kirjattua lakiin?

1 vastausta
Ylläpitäjä vastasi 3 vuotta sitten
Erityistä virallista kantaa jatkojohtojen käyttöön ei ole sitovissa säädöksissä. Säädösten katsotaan täyttyvän, jos noudatetaan standardeja. Sähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 osassa 8-813 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-813: Täydentävät vaatimukset. Pistokytkimien valinta ja asentaminen sanotaan mm. näin:

Jatkojohtoja käytetään yleensä sähkölaitteiden tilapäiseen liittämiseen. Jatkojohtoja ei suositella käytettäväksi pitkiä aikoja, sellaisissa paikoissa, joissa jatkojohdot ovat alttiina vahingoittumiselle.

Lisäksi standardissa on vaatimuksia jatkojohtojen rakenteesta ja siitä missä olosuhteissa erityyppisiä jatkojohtoja voidaan käyttää. Esimerkiksi ulkona voidaan käyttää yleensä vain kumieristeisiä tai vastaavia riittävästi auringon säteilyä ja pakkasta kestäviä johtoja.

Jatkojohdon käyttö ei siis ole yleisesti kielletty. Usein jatkojohtojen käyttöä ei voida välttää varsinkaan vanhoissa asennuksissa, joissa on vähän kiinteän asennuksen pistorasioita. Jos jatkojohtoa käyttää pitkiä aikoja, kannattaa se tarkistaa ajoittain ja imuroida pölyt pois. Joissakin laitevalmistajan käyttöohjeissa kielletään erikseen jatkojohtojen käyttö. Tämä voi johtua esim. laitteen suuresta tehosta. Muutenkin jatkojohtojen käyttöä tulisi välttää suurissa kuormituksissa kuten lämmityksissä ja sähköautojen latauksissa. Normaali suko-pistorasia on hyvin vanha rakenne, eikä aina kestä suuria kuormituksia. Tietokonelaitteiden ja vastaavien tehot ovat pieniä eivätkä tässä suhteessa aiheuta ongelmia.

STEKin sivuilla on annettu yleisiä ohjeita jatkojohtojen käytöstä. Ne perustuvat standardien vaatimuksiin, yleisiin sähköturvallisuusvaatimuksiin ja kokemukseen. Sinne on yritetty koota yleisimpiä ohjeita ja hyviä käytäntöjä, joita on hyvä noudattaa jatkojohtojen käytössä.