Kysy sähköstäKategoria: MuutMiksi sivuillanne niin vaikeita ohjeita?
Sähköasiat hepreaa kysyi 2 vuotta sitten
Hei, tässä yksi blondi tutkailee sivujanne ja yrittää hahmottaa, miten valaisimet kytketään verkkoon, mitä johtoja kytketään mihinkin johtoon. Huomioni on seuraava: tekstinne , esim.. ”turvallisuusnäkökohtia ”, on kirjoitettu niin, että oletetaan lukijan tietävän enemmän kuin se tietää, toisin sanoen asiantuntijalle, eikä itsestäänselvyyksiä ei ole avattu.

Esim. kohta 4: Älä missään tapauksessa kytke kiinteän asennuksen vaihejohdinta liitettävän valaisimen suojajohtimeen (keltavihreä johdin tai liittimessä maadoitustunnus).

Siis olennaisin asia, ettei saa sähköiskua! Mutta minä en tiedä, mikä on kiinteä asennus, mikä on vaihejohdin, mikä on maadoitustunnus. Miksi vaihejohdinta ei ole avattu? Tarkoittaako se, että vaihejohtimessa kulkee sähkö? Eli vain keltavihreä johdin on selkeä, koska on kerrottu väri. Miksi ei ole luetettu ”tyhmällä”?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 2 vuotta sitten
Kiitos hyvistä näkemyksistä. Sähkön käyttö on yleensä helppoa ja yksinkertaista, kytketään sähkölaite päälle tai työnnetään pistotulppa pistorasiaan. Nämä ovat sellaisia tehtäviä, joihin ei tarvita erityistä opastusta, eikä sitä anneta STEKin sivuilla.

On joitain tehtäviä, jotka ovat sallittuja tavalliselle käyttäjälle, mutta vaativat opastusta tai perehtymistä. Tällaisia tehtäviä ovat mm. jatkojohtojen ja liitäntäjohtojen pistotulppien ja jatkopistorasioiden vaihto ja valaisimien liittäminen valaisinliittimeen. Siitä oli kyse tässä esimerkissä. Jotta näitä asioita voi tehdä oikein, pitää tietää perusasiat esim. siitä mitä tarkoittaa suojamaadoitusjohdin, vaihejohdin ja nollajohdin. Näiden töiden tekemiseen vaaditaan myös työkaluja ja jonkin verran sorminäppäryyttä.

STEKin sivujen Perustietoa sähköstä-, Sähköjärjestelmät-, Sähköturvallisuus- ja Sallitut sähkötyöt-osat antavat tietoja perusasioista. Näistä löytyy vastaukset myös moniin kysymystorin kysymyksiin. Varsinkin vanhoissa asennuksissa on kuitenkin tilanteita, joihin yleiset ohjeet eivät vastaa ja näihin vastataan erikseen. Esimerkiksi eri johtimien tunnusvärit ovat vaihtuneet ja aikaisemmin ei ole yleisesti käytetty suojamaadoitusjohtimia. Kaikkiin kysymyksiin ei voi silti vastata, vaan pyydetään ottamaan yhteyttä sähköalan ammattihenkilöön.

STEKin sivuilla pyritään asioita käsittelemään helppotajuisesti. Jotkin asiat ovat kuitenkin sen verran hankalia, että ne vaativat perustietoja ja niistä pitää kertoa täsmällisellä ”insinöörikielellä” varsinkin, kun kyseessä on turvallisuus.