Karelia kysyi 2 vuotta sitten
Hei,mihin syvyyteen maakaapeli tulee asentaa mökkipihalla. Onko asiasta olemassa jokin laki tai säädös?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 2 vuotta sitten
Maakaapelien asennusvaatimukset on esitetty pienjännitesähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 osassa 8-814. Yleisesti suositellaan kaapeli asennettavaksi vähintään 0,7 m syvyyteen. Näin syvän kaapeliojan tekeminen lapiolla on kuitenkin hankalaa, ja harkinnan mukaan voidaan käyttää pienempiä asennussyvyyksiä. Harkinnassa kannattaa miettiä mm. miten todennäköisesti kaapelin asennuskohtaa tullaan myöhemmin kaivamaan, onko asennuskohdassa raskasta liikennettä ja millainen on kaaplein rakenne.

Yleensä valaistus- ja vastaavissa piha-asennuksissa käytetään MCMK-tyypin kaapelia, jossa on kuparijohtimet ja kaapelin muovisen ulkovaipan alla on kerros kuparilankoja, jotka toimivat suojamaadoitusjohtimena. Vaihe- ja nollajohtimet ovat erikseen eristettyinä tämän kuparilankakerroksen alla. Tällainen kaapeli on siinä mielessä turvallinen, että jos kaapeli katkeaa tai vahingoittuu pahasti esim. kaivutöissä, kaapeliin tulee hyvin todennäköisesti oikosulku vaihejohtimen ja kuparilankakerroksen välille ja sulake palaa tai katkaisija laukeaa. MCMK tyyppisen kaapelin asennussyvyyden pitää olla vähintään 0,3 m ja matalammalle voidaan asentaa vain, jos kaapeli sijoitetaan suojaputkeen. Myös suuremmilla asennussyvyyksillä on suositeltavaa käyttää suojaputkea. Vaikka kaapelin katkeamisesta ei aiheudu sähköiskun vaaraa, on maakaapelin vaihto tai korjaus aina hankalaa.

Jakeluverkosta mökkiin tuleva kaapeli voi olla rakenteeltaan ns. metallivaipaton, jossa on paksu muovinen ulkovaippa ja sen alla erikseen eristetyt alumiinijohtimet, mutta ei kuparilankakerrosta. Tällaisella kaapelilla kaapelin vahingoittuminen ei välttämättä aiheuta sulakkeen palamista tai katkaisijan laukeamista, ja sen takia kaapeli on suojattava paremmin. Tällainen kaapeli on sijoitettava vähintään 0,7 m syvyiseen ojaan tai kaapeli on suojattava putkella. Minimisyvyys putkella suojatulla kaapelilla on 0.3 m.