Markus kysyi 3 vuotta sitten
80-luvulla rakennetuussa asunnossani suurin osa pistorasioista on maadoittamattomia. Saako rasiat vaihtaa maadoitettuihin ja maadoituksen hoitaa kytkemällä maadoitusliuskat nollajohtimeen? Kilpailutan maadoitusurakkaa ja yhden urakoitsijan mukaan maadoituksen voi hoitaa nollaamalla rasiaan ja toisen mukaan maadoitus vaatii aina suojamaajohdinten vetämistä. Olen yrittänyt etsiä asiasta tietoa, mutta en ole löytänyt selkeää vastausta. Joidenkin lähteiden mukaan nollaus olisi vielä luvallista vanhojen asennusten muutostöissä, vaikka uudisrakentamisessa kiellettyä ja joidenkin lähteiden mukaan edes muutostöiden yhteydessä ei saisi maadoittaa nollaamalla.

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 3 vuotta sitten
Nollauksella tarkoitetaan nollajohtimen käyttämistä sekä suojamaadoitusjohtimena (PE) että nollajohtimena (N). Nollauksessa laitteen esim. pistorasian nollaliitin ja suojamaadoitusliitin yhdistetään toisiinsa. Nollaus oli sallittua ja yleistä 1990-luvun loppuun saakka. Nollauksessa on kuitenkin vaaransa, jos nollajohdin katkeaa, sähkölaitteen kuoressa voi olla vaarallinen jännite. Nollaus voi aiheuttaa myös häiriöitä esim. tietoliikennekaapeleissa ja vikavirtasuojaa ei voida käyttää nollatuissa verkoissa.
Yhteisen suojamaadoitus- ja nollajohtimen (nykyään puhutaan PEN-johtimesta ja aikaisemmin puhuttiin nollauksesta) käyttö pienillä johtimien poikkipinnoilla esim. pistorasioissa ei ole sähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 mukaan enää sallittua, vaan suojamaadoitusjohdin ja nollajohdin viedään uusissa asennuksissa erikseen sähkökeskukselle saakka. Vanhojen asennusten muutos- ja korjaustöissä on usein käytössä vain nollajohdin ja vaihejohdin. Erillisen suojamaadoitusjohtimen saaminen vanhaan asennusputkeen voi olla hankalaa. Tämän takia sähköasennusten muutos- korjaus- ja lisäystöitä koskevan standardin SFS 6000-8-802 mukaan voidaan yksittäisen luokan I (suojamaadoitetun) laitteen tai suojakoskettimilla varustetun pistorasian nolla ja suojamaadoituspiirit liittää yhteen eli suorittaa nollaus jos laitteessa tai pistorasiassa on sopivat liittimet. Tietenkin on suositeltavaa käyttää erillistä suojamaadoitus- ja nollajohdinta keskukselle saakka.