Ylläpitäjä kysyi 1 vuosi sitten
Asumme Helsingin kaupungin omistamassa ja 1972 valmistuneessa nelikerroksisessa betonielementti talossa. Keittiöt, kylpyhuoneet ja sähköt uusittiin 2000.
Huoneistossamme oli sähköjohdoista alkunsa saanut tulipalo.
Maadoiitamattomaan pistorasiaan oli kytketty jatkojohdolla lamppu, joka ei ollut tapahtumahetkellä jännitteinen.
Tutkimuksissa palon syy ei selvinnyt, mutta lampussa ei havaittu vaurioita, jatkojohto oli määräysten mukainen, lähes käyttämätön, vapaasti lattialla, ei mutkalla eikä mitään päällä. Huolimattomuutta tai rikosta ei paloon siis liittynyt.
Olemme sitä mieltä, että maadottamattomissa sähköjohdoissa tapahtui ylijännitteen vuoksi valokaari, joka sytytti muoviset johtokourut ja kouruista tuli levisi verhoihin.
Huoneistossa vain keittiössä, wc:ssä, parvekkeella ja kylpyhuoneessa on maadoitetut pistorasiat, kaikkialla muualla pistorasiat ovat maadoittamattomia.
Kysyn, onko asennukset tehty 1972 voimassa olleiden määräysten mukaisesti? Olen ymmärtänyt, että vanhojen talojen asennuksia ei tarvitse päivittää jos ei taloa laajenneta, eikä asuinhuopneistoja (10 ja 16 A) tarvitse määräaikaistarkastaa. Ovatko asiat määräysten mukaisessa kunnossa?
Olemme hankkineet juoksumaton, jonka esitteessä kehotetaan käyttämään maadoitettua pistoketta, määräykset ymmärtääkseni kieltävät virran viemisen esimerkiksi kylpyhuoneesta maadoitetusta pistokkeesta huoneeseen, joka on maadoittamaton, onko näin?
Onko esimerksi pölynimurin kytkeminen maadoittamattomaan pistorasiaa turvallisuusriski?
.

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 1 vuosi sitten
Vuonna 1972 käytettiin sähköasennusten suojauksessa yleisesti ns. vaarattomia käyttöolosuhteita ks. https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkoasennusten-suojaus/ Tämä suojaustapa ei ole niin tehokas kuin nykyään käytössä oleva järjestelmä, jossa käytetään kattavaa suojamaadoitusta ja lisäsuojauksena vikavirtasuojia. Toisaalta kokemus on osoittanut, että vaarattomissa käyttöolosuhteissa ei tapahdu erityisen paljon sähkötapaturmia, jos asennus on kunnossa, ja siihen ei ole tehty vääränlaisia muutoksia. Sähköturvallisuuslain https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20161135 122 § mukaisten siirtymäsäännösten mukaan vanhoja sähköasennuksia ei tarvitse muuttaa uusien vaatimusten mukaisiksi, jos niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

Kuitenkin kaikilla laitteilla ja asennuksilla on käyttöikä, jonka jälkeen niissä rupeaa esiintymään enemmän vikoja, esim. johtojen eristeet vanhenevat ajan ja lämpenemisen myötä. Tästä aiheutuu vikoja ja käyttöhäiriöitä, joista useimmat eivät ole vaarallisia ympäristölle. Tämän takia sähköasennuksetkin pitäisi uusia, vaikkei siihen ole säädöksiin perustuvaa pakkoa. Asennuksiin voi myös teettää tarkastuksen, jossa tutkitaan asennuksen kunto ja annetaan suosituksia tilanteen parantamiseen.

Sähkölaitteiden käytön yleinen periaate on, että ne liitetään pistorasiaan siinä tilassa, jossa niitä käytetään. Tämä koskee myös sitä tilannetta, että laitteen käyttöohjeessa sanotaan, että sen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen kytkee toisen huoneen maadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan, se tuo vaaraa aiheuttavan maayhteyden huoneeseen, jossa suojaus toteutetaan vaarattomilla käyttöolosuhteilla eli eristämällä käyttöpaikka maasta.Pölynimuri ja esim. tukankuivain ovat suojaeristettyjä eli luokan II laite. Siinä suojaus perustuu normaalin eristyksen lisänä käytettyyn lisäeristykseen ja suojaukseen ei tarvita maadoitusta. Tällaista laitetta voidaan käyttää turvallisesti riippumatta pistorasian tyypistä.