Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetMaadoittamattomien pistorasioiden lisääminen
Mikko kysyi 3 vuotta sitten
Hei,
Olemme vaihtamassa väliseiniä ja samalla pyytäneet tarjouksia lisäpistorasioiden asennuksesta. Rivitalohuoneistomme on rakennettu 1968 ja nykyiset pistorasiat ovat maadoittamattomia.
Saako vanhaan taloon lisätä uusia maadoittamattomia rasioita, jos vanhat rasiat ovat myös maadoittamattomia? Osalla sähköasennusliikkeistä tuntuu olevan asiasta eri näkemyksiä ja kuluttajana on vaikea tietää asian oikeellisuus.
Kiitos!

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 3 vuotta sitten

Vanhassa asennuksessa on vanhojen sähköturvallisuusvaatimusten mukaiset ns. vaarattomat käyttöolosuhteet ks. https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkoasennusten-suojaus/ . Tilassa on eristävä lattia eikä siinä ole maahan johtavia käyttötoimenpiteenä käsiteltäviä osia kuten käyttövesiputkistoja. Vanhojen sääntöjen mukaan keskuslämmityspattereita ja -putkia ei tarvinnut ottaa huomioon, koska niitä ei ole tarpeen käyttötoimenpiteenä koskettaa samaan aikaan kuin sähkölaitteita. Tällaisiin tiloihin on saanut asentaa ilman suojakosketinta olevia pistorasioita, joihin voi liittää pyöreällä pistotulpalla varustettuja luokan 0 laitteita. Tällaisella periaatteella ei enää ole saanut tehdä uusia sähköasennuksia 1980-luvun lopun jälkeen. Uusissa asennuksissa vaaditaan sähköasennuksia koskevien SFS 6000 standardien mukaan aina suojamaadoitusta tai luokan II laitteiden käyttöä.

Periaatteena on, että vanhoja asennuksia ei tarvitse muuttaa, jos ne vastaavat alkuperäisen asennusajankohdan vaatimuksia. Ongelmallisempi on tilanne, jossa tehdään muutoksia tai laajennuksia olemassa olevaan asennukseen. Näissä pitäisi periaatteessa noudattaa uusia vaatimuksia. Näissä voi kuitenkin syntyä ongelmia mm. sen takia, että ilman suojakosketinta olevia pyöreitä pistorasioita ei saa asentaa lähelle suojamaadoituskoskettimilla varustettuja pistorasioita. Asiaa käsitellään standardissa SFS 6000-8-802 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-802: Täydentävät vaatimukset. Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt, jossa puhutaan asennuksen laajentamisesta vanhoissa vaarattomien käyttöolosuhteiden tiloissa. Standardissa sanotaan:
Tällaisissa tiloissa voidaan asennusta laajentaa asennuksen haltijan suostumuksella lisäämällä luokan 0 laitteiden liittämiseen sopivia pistorasioita tai suojamaadoittamattomia laitteita. Tällaiset laitteet ja pistorasiat pitää sijoittaa vähintään 2 m vaakasuuntaiselle etäisyydelle kaikista maahan johtavista osista mukaan lukien sähkökeskukset, putkistot, lämmityspatterit yms.
Tämän standardin teksti on tiukempi kuin vanha vaarattomien käyttöolosuhteiden määrittely. Tämä johtuu siitä, että on sattunut kuolemaan johtaneita sähkötapaturmia, joissa on kosketettu samanaikaisesti rikkinäistä sähkölaitetta ja keskuslämmityspatteria. Sen takia ilman suojakosketinta olevan pyöreän pistorasian etäisyyden pitää olla vähintään 2 m kaikista maahan johtavista osista.

Markkinoilla on myös pistorasioita, joihin sopivat vain litteät luokan II laitteen pistotulpat. Näille ei ole vaatimuksia etäisyyksille johtavista osista.