Kysy sähköstäKategoria: Vanhat sähköasennuksetLiian pieni oikosulkuvirran määrä autolämpötolpassa
AkE kysyi 5 kuukautta sitten
Miten seuraavat asia vaikuttavat autolämpötolpan oikosulkuvirran määrään:

  • Autolämpötolpassa on sulakkeena L-Käyrän 16A johdonsuoja
  • Pääkeskukselta on tolppaan pitkä matka
  • Johtimien poikkipinnat ovat 4mm. 

Kyseessä on 1987 käyttöönotettu autolämpötolppa. Jos oikosulkuvirran määrä on liian pieni, tarvitseeko sille tehdä jotain, kun kyseessä on 1987 tehty sähköasennus.
Mitä vaaraa voi aiheutua liian pienestä oikosulkuvirran määrästä? 

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 4 kuukautta sitten
Oikosulkuvirta tarkoittaa tässä tapauksessa virtaa, joka johdossa kulkee, kun kytketään vaihejohdin maahan tai suojajohtimeen. Tällöin virta kasvaa niin suureksi, että suojana oleva sulake tai katkaisijaja kytkee virran pois. Oikosulkuvirran suuruudella on vaikutusta siihen, miten nopeasti suojalaite kuten sulake tai katkaisija kytkee sähkövirran pois vikatilanteessa. Oikosulkuvirran määrään vaikuttaa laitetta syöttävä sähköverkko. Jos ollaan lähellä sähköverkkoyhtiön muuntajaa ja/tai sähkölaite on lähellä syöttävää jakokeskusta, oikosulkuvirta on suuri ja sulake tai katkaisija kytkee vian nopeasti pois. Jos ollaan kaukana muuntajasta tai keskuksesta, oikosulkuvirta on pieni, ja vian poiskytkeminen kestää pitkän aikaa ja pahimmassa tapauksessa ihminen voi koskettaa sähkölaitetta vian aikana ja pitkäaikainen virran kulku ihmisen kehon läpi voi aiheuttaa hengenvaarallisen sydänkammiovärinän. Katso myös https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkoasennusten-suojaus/ Vanhassa pistorasiakeskuksessa oleva L-tyypin johdonsuojakatkaisija suojaa vain asennuksia, jotka ovat katkaisijan jälkeen eli käytännössä pistorasiaan liitettyjä laitteita. Käytännössä vanha L-tyypin johdonsuojakatkaisija on varsin huono suojalaite ja sitä on käytetty lähinnä rajoittamaan pistorasiasta otettavaa virtaa.

Vuonna 1987 sallittiin varsin pitkä useiden sekuntien pituinen vian poiskytkentäaika, kun nykyään vika pitää kytkeytyä pois alle 0,4 sekunnissa ja tällaisissa ulkona olevissa pistorasioissa käytetään lisäsuojana vikavirtasuojaa katso, https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/vikavirtasuoja/ joka kytkee virran pois muutamassa sadasosasekunnissa. Vikavirtasuoja toimii nopeasti riippumatta oikosulkuvirran arvosta. Periaatteessa vanha lämmityspistorasiakeskus on ”laillinen” ja sitä saa edelleen käyttää. On kuitenkin suositeltavaa parantaa turvallisuutta, vaihtamalla pistorasiakeskus uuteen, joka on varustettu vikavirtasuojalla.