Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetKeltavihreän johtimen käyttö 24V järjetelmässä
Hannu kysyi 8 kuukautta sitten
Saako keltavihreää johdintä käyttää 24V DC järjestelmässä virtajohtona vai onko ko. ympäristössä samat määräykset kuin 230 V järjestelmässä, eli keltavihreä vain suojamaa käyttöön? Missä standardissa tai ohjeessa ko. asiat on kerrottu?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 8 kuukautta sitten
Keltavihreää johdinta saa käyttää vain suojamaadoitusjohtimena tai muuna turvallisesti jännitteettömänä johtimena. Tämä koskee kaikkia jännitetasoja. Asia on sanottu mm. standardissa SFS-EN 60445 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen. Tämä standardi on kansainvälisen sähköalan standardisointijärjestön IEC:n turvallisuuden perusstandardi ”basic safety publication”, jota muiden standardien laatijoiden pitää noudattaa.