Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetKattovalaisimen asennus jakorasian päälle
Maallikko kysyi 1 vuosi sitten
Yrittänyt etsiä tästä tietoa, mutta missään ei tunnu olevan yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen.
Kysymyksessä rivitalo ja vaatehuoneessa sekä eteisessä on jakorasian päälle asennetut valaisimet. Näissä huoneissa ei siis ole valaisimen alla lainkaan koukkua ja/ tai pistotulppaa.
Nk. sokeripala itsessään on valaisimien rungossa johon sähköjohdot on kiinnitetty klipsuilla. Sähköjohdoissa itsessään ei siis ole sokeripalaa.
Sitten itse kysymykseen:
Tähän ei tunnu olevan suoraa vastausta, että onko tuon valaisimen vaihtaminen maallikolle sallittua vai ei? Uusi valaisin on yhtälailla jakorasiaan ruuvattava ja valaisimessa itsessään on joko rungossa tuo sokeripala tai sitten tarkoituksena käyttää Wago-liittimiä.
Valaisimet itsessään ovat muovirunkoisia ja näihin ei täydy suojamaata kytkeä, käyttämätön suojamaa suojataan Wago-liittimellä.
Puhutaan myös aina kiinteän asennuksen muuttamisesta, mutta sen tunnusmerkistöhän tässä ei muutu, koska esim. suojakantta ei poisteta tai asenneta.

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 1 vuosi sitten
Sähköturvallisuuslaissa https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20161135#L4 on määritelty erilaisiin sähköalan töihin vaadittavat ammattitaitovaatimukset. Kaikkia töitä koskee lain 54 §:

54 § Perusvaatimus sähkötyölle ja käyttötyölle
Sähkötöitä tai käyttötöitä tekevän henkilön tulee olla tehtävään ja sen sähköturvallisuutta koskeviin vaatimuksiin perehtynyt tai opastettu.

Lain 55 §:ssä kerrotaan edellytykset ammattimaisen sähkötyön tekemiselle, ja lain 56 § 2. momentissa on esitetty ns. maallikkotyöt, joihin ei tarvita sähköalan koulutusta ja/tai työkokemusta. Näitä maallikkotöitä ovat:
Edellä 55 §:ssä säädetyistä vaatimuksista voidaan lisäksi poiketa seuraavissa maallikkotöissä:
1) enintään 250 voltin nimellisjännitteisten asennusrasioiden peitekansien irrotus ja kiinnitys, yksivaiheisten pistotulppien, liitosjohtojen, jatkojohtojen ja sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä näihin rinnastettavat työt;
2) nimellisjännitteeltään enintään 50 voltin vaihtojännitteisiin tai 120 voltin tasajännitteisiin laitteistoihin kohdistuvat sähkötyöt;
3) omaan käyttöön rakennettujen sähkölaitteiden korjaaminen, jos tämä liittyy sähköalan harrastustoimintaan.

Valaisimien asennuksesta sallitaan sisustusvalaisimien asennus-, korjaus- ja huoltotyöt sekä näihin rinnastettavat työt. Sisustusvalaisimilla tarkoitetaan vakiintuneen käytännön mukaan normaaliin tai valaisinpistorasiaan tai valaisinliittimeen (ns. sokeripala) liitettäviä valaisimia.