Kysy sähköstäKategoria: SähköasennuksetJatkojohto huoneesta toiseen
kysyi 2 kuukautta sitten
Tiedän, että jatkojohdolla ei saa viedä sähköä huoneesta toiseen. Eräs tuttavani kuitenkin kyseenalaistaa tämän asian. Mikä on se säädös joka tuon asian kieltää ja mistä voisin tuon säädöksen löytää?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 2 kuukautta sitten
Jatkojohdon viemisen kieltämisessä huoneesta toiseen on kaksi syytä. Ensimmäinen syy on se, että sähköasennuksen on kestettävä asennuspaikassa todennäköisesti esiintyvät ulkoiset rasitukset. Oven väliin jääminen on jatkojohdolle sellainen rasitus, jota se ei ole tarkoitettu kestämään. Tämä vaatimus on mm. valtioneuvoston asetuksessa sähkölaitteistoista https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20161434 liitteessä kohdassa 11.

Jos kyseessä on vanha eli suunnilleen yli 25 vuotta vanha asennus, jossa on käytetty myös ilman suojakosketinta olevia pistorasioita, on vaarana myös sähköisku, joka johtuu erilaisista suojausmenetelmistä, katso https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkoasennusten-suojaus/ Nämä asennukset on tehty aikoinaan Sähköturvallisuusmääräysten mukaan katso https://tukes.fi/sahko/sahkotyot-ja-urakointi/sahkoasennusten-tekniset-vaatimukset/vanhat-maaraykset Sähköturvallisuusmääräysten kohdassa 9 § 1 E vaaditaan, että pitää olla riittävästi pistorasioita, ettei tarvitse vetää jatkojohtoja tai liitäntäjohtoja kulkuväylän poikki, eikä eri käyttöolosuhteissa olevia laitteita tarvitse syöttää toisenlaisissa olosuhteissa olevasta pistorasiasta.