Ilkka Tuomaala kysyi 2 vuotta sitten
hKysyisin seuraavaa sähkömoottoreiden hätäpysäytyksestä ja – painikkeesta :

– Kaksi sähkömoottoria ( 4 ja 5 kW ) on kytketty ohjauskeskukseen kiinteästi.
– Molempia moottoreita ohjataan omasta kädessä pidettävästä käsiohjaus-
kytkinkotelosta PAALLE-POIS ( 90 – asteen kääntökulmalla olevasta eli
asentoon jäävästä kiertokytkimestä 0—1 )
– Käsiohjauksessa /- kotelossa on 24V:n suojajännite
– Moottoreiden ohjauskeskuksessa on Hätäpysäytys painike n. 2 metrin
etäisyydellä siirrettävistä käsiohjaus-kytkimistä (PÄÄLLE / POIS).
– Hätäpysäytys painiketta painettaessa keskukselta molempien ohjauspiirit
kytkeytyvät jännitteettömiksi.
Samoin sähkökatkoksen jälkeen moottorit eivät käynnisty
ennenkuin ohjauspiiri on kuitattu ohjauskeskuksen paneelista olevasta
painikkeesta (käynnistys-ohjauspiiri).
– Moottoreilla pyöritetään kiinteää pumppua ja sekoitinta samassa
pumppausyksikössä.

Kysymys ;
Tarvitaanko käsiohjaus kytkimessä olla oma hätäpysäytyspainike em.
PÄÄLLE / POIS käyttökytkimen lisäksi vai riittääkö tuo Hätäpysäytys
ohjauskeskukselta joka on samassa yksikössä /kokonaisuudessa
kuin pumput ja moottorit.

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 2 vuotta sitten
STEKin kysymystorilla vastataan arkipäiväisiin sähkön käyttöä koskeviin kysymyksiin. Tämä kysymys koskee laitteiden rakennetta, emmekä vastaa tällaisiin kysymyksiin.