Juho kysyi 1 vuosi sitten
1972 valmistunut nelikerroksisessa betonielementti talo. Keittiöt, kylpyhuoneet ja sähköt uusittiin 2000.Huoneistossamme oli sähköjohdoista alkunsa saanut tulipalo.Maadoittamattomaan pistorasiaan oli kytketty jatkojohdolla lamppu, joka ei ollut tapahtumahetkellä jännitteinen.KRP:n tekemässä tutkimuksessa ei ilmennyt palon syytä, lampussa ei havaittu vaurioita, jatkojohto oli määräysten mukainen, lähes käyttämätön, vapaasti lattialla, ei mutkalla eikä mitään päällä. KRP ei todennut huolimattomuutta tai rikosta.Olemme sitä mieltä, että maadoittamattomissa sähköjohdoissa tapahtui ylijännitteen vuoksi valokaari, joka sytytti muoviset johtokourut ja kouruista tuli levisi verhoihin.Huoneistossa vain keittiössä, wc:ssä, parvekkeella ja kylpyhuoneessa on maadoitetut pistorasiat, kaikkialla muualla pistorasiat ovat maadoittamattomia.Kysyn, onko asennukset tehty 1972 voimassa olleiden määräysten mukaisesti? Olen ymmärtänyt, että vanhojen talojen asennuksia ei tarvitse päivittää jos ei taloa laajenneta, eikä asuinhuoneistoja (10 ja 16 A) tarvitse määräaikaistarkastaa. Ovatko asiat määräysten mukaisessa kunnossa?Olemme hankkineet juoksumaton, jonka esitteessä kehotetaan käyttämään maadoitettua pistoketta, määräykset ymmärtääkseni kieltävät virran viemisen jatkojohdolla esimerkiksi kylpyhuoneesta maadoitetusta pistokkeesta huoneeseen, joka on maadoittamaton, onko näin?Onko esimerkiksi pölynimurin, pakastimen, ilmastointilaitteen, television jne. kytkeminen maadoittamattomaan pistorasiaa turvallisuusriski?

1 vastausta
Asiantuntija vastasi 1 vuosi sitten
Vuonna 1972 käytettiin sähköasennusten suojauksessa yleisesti ns. vaarattomia käyttöolosuhteita ks. https://stek.fi/sahkoasennuksen-suojausperiaatteet/sahkoasennusten-suojaus/ Tämä suojaustapa ei ole niin tehokas kuin nykyään käytössä oleva järjestelmä, jossa käytetään kattavaa suojamaadoitusta ja lisäsuojauksena vikavirtasuojia. Toisaalta kokemus on osoittanut, että vaarattomissa käyttöolosuhteissa ei tapahdu erityisen paljon sähkötapaturmia, jos asennus on kunnossa, ja siihen ei ole tehty vääränlaisia muutoksia. Sähköturvallisuuslain https://tukes.edilex.fi/fi/lainsaadanto/20161135 122 § mukaisten siirtymäsäännösten mukaan vanhoja sähköasennuksia ei tarvitse muuttaa uusien vaatimusten mukaisiksi, jos niistä ei aiheudu kenenkään hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

Kuitenkin kaikilla laitteilla ja asennuksilla on käyttöikä, jonka jälkeen niissä rupeaa esiintymään enemmän vikoja, esim. johtojen eristeet vanhenevat ajan ja lämpenemisen myötä. Tästä aiheutuu vikoja ja käyttöhäiriöitä, joista useimmat eivät ole vaarallisia ympäristölle. Tämän takia sähköasennuksetkin pitäisi uusia, vaikkei siihen ole säädöksiin perustuvaa pakkoa. Asennuksiin voi myös teettää tarkastuksen, jossa tutkitaan asennuksen kunto ja annetaan suosituksia tilanteen parantamiseen.

Sähkölaitteiden käytön yleinen periaate on, että ne liitetään pistorasiaan siinä tilassa, jossa niitä käytetään. Tämä koskee myös sitä tilannetta, että laitteen käyttöohjeessa sanotaan, että sen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos laitteen kytkee toisen huoneen maadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan, se tuo vaaraa aiheuttavan maayhteyden huoneeseen, jossa suojaus toteutetaan vaarattomilla käyttöolosuhteilla eli eristämällä käyttöpaikka maasta.