Sähkönsiirto

Kuluttaja saa sähkönsä pistorasiasta tai kytkintä ohjaamalla. Jotta sähkö saadaan pistorasiaan tai kytkimen taakse, vaaditaan kuitenkin hyvin mittavia järjestelmiä.

Sähköä tuotetaan voimalaitosten generaattoreissa yleensä muutaman tuhannen voltin (kilovoltin jännitteellä). Yleensä sähkön tuotanto ja kulutus ovat eri paikoissa ja sähkötehoa joudutaan siirtämään siirtoverkkojen avulla. Koska teho on suoraan verrannollinen jännitteeseen, käytetään sähkönsiirrossa isoja jännitteitä, jolloin virta pienenee ja voidaan käyttää pienempiä johtimien poikkipinta-aloja. Sen takia voimalaitokset liittyvät yleensä muuntajan kautta kantaverkkoon, jonka jännite on 110 – 400 kilovolttia. Suomessa kantaverkko on toteutettu ilmajohdoilla. Tyypillinen rakenne on harustettu kaksipylväinen rakenne, jossa 110 kV pylväät ovat yleensä puuta ja suurempijänniteisissä johdoissa pylväät ovat metalliputkea tai ristikkoa. Paikoissa, joissa on vähemmän tilaa, käytetään myös ristikkorakenteisia vapaasti seisovia pylväitä. Pylväissä johtimet on ripustettu lasisilla lautaseristimillä, mitä suurempi on johdon jännite, sitä useampia eristimiä on käytössä.

Kantaverkko on sähkönsiirron perusta ja se pitää siirtojärjestelmän toiminnassa. Suomen kantaverkon omistaa Fingrid.

Suomen kantaverkko on suoraan yhteydessä Ruotsin ja Norjan kantaverkkojen kanssa. Pohjois-Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä on normaali vaihtosähköyhteys ja Pohjoismaiden verkot toimivat koko ajan samalla taajuudella. Suomen kantaverkosta on tasasähköyhteydet Venäjän ja Viron verkkoihin. Tasasähköyhteys tarkoittaa sitä, että vaihtojänniteverkot ovat erillään tosistaan. Suomen ja Ruotsin välillä on myös meren ali kulkeva tasasähköyhteys, joka toimii tasasähköllä hyvän siirtokyvyn takia.

Kantaverkko ei syötä suoraan kuluttajia, vaan sen hoitaa jakeluverkko ja paikalliset jakeluverkkoyhtiöt,  joita Suomessa on noin 80. Jakeluverkkoyhtiöt siirtävät sähköä pitkiä matkoja 20 – 110 kilovoltin jännitteellä. Lähelle sähkön käyttäjää sähkö tuodaan yleensä 20 kilovoltin jännitteellä ja se muunnetaan 400 voltin jännitteeksi jakelumuuntamossa. Jakelumuuntamot voivat olla ilmajohtoverkkoon liittyviä pylväsmuuntamoita, joissa laitteet on asennettu korkealle pylvääseen tai muuntamo voi sijaita erillisessä rakennuksessa tai suuremman rakennuksen kellarissa.

Kaikki sähkönsiirtoverkot on suojattu verkossa esiintyviä vikoja vastaan. Jos verkossa syntyy vika esim. verkon jännitteiset osat joutuvat kosketuksiin toistensa tai maan kanssa, suojalaitteet katkaisevat syötön. Jos syöttöä ei katkaistaisi, seurauksena olisi sähköiskun ja tulipalon vaara.