Sulake ja varoke

Sulake on osa varoketta ja niitä käytetään suojaamaan sähköasennuksia vioista johtuvilta liian suurilta virroilta. Sulake sisältää ohuen metallilangan, joka sulaa virran noustessa liian suureksi. Varokkeet on uusissa asennuksissa korvattu usein katkaisijoilla.

Sulake pitää vaihtaa sen jälkeen kun se on toiminut.

Katso myös

Kodin sähköverkko
Tulppasulakkeen vaihto