IP-luokitus

Sähkölaitteita käytetään hyvin erilaisissa olosuhteissa. Mitä vaativimpia olosuhteet ovat, sitä tärkeämpää on käyttää juuri niihin soveltuvia – esimerkiksi pölyn tai kosteudenkestäviä – sähkölaitteita.

Sähkölaitteiden vedenkestoisuutta arvioidaan kansainvälisellä kotelointiluokituksella eli IP-koodilla (International Protection). IP-luokitus ottaa huomioon vesisuojauksen sekä suojauksen vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä.

Laitteesta voi löytyä esimerkiksi koodi IP 21. Koodin ensimmäinen numero kertoo, miten laite on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn osalta. Koodin toinen numero kertoo, miten laite on suojattu vedeltä. Numeroiden jälkeen koodissa voi olla yksi tai kaksi lisäkirjainta, joilla ei tavallisen sähkönkäyttäjän kannalta ole yleensä merkitystä. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä suurempi numero, sitä paremmin laite on tältä osin suojattu.

Kun esitetään laitteille sijaintipaikkaan liittyviä vaatimuksia, voidaan sanoa esimerkiksi, että ”kotelointiluokan on oltava vähintään IP X4”. Tämä tarkoittaa, että vieraiden esineiden sisäänpääsyn suhteen laitteelle ei aseteta erityisiä vaatimuksia (tai ne vaatimukset vaihtelevat tapauksesta riippuen), mutta vesisuojauksen pitää olla numeroa 4 vastaava. Vastaavasti merkintä IP 4X määrittää vaatimuksen vieraiden esineiden kannalta, mutta jättää asian vesisuojauksen kannalta avoimeksi.

Vaikkei ensimmäisellä numerolla useinkaan ole tavallisen sähkönkäyttäjän kannalta merkitystä,  esimerkiksi teollisuuden sähkölaitteiden osalta voi hyvä pölysuojaus olla hyvin oleellista.

Jos laitteessa ei ole erityistä IP-merkintää, suojaus on IP20 (halkaisijaltaan 12,5 mm).  Vieras ei pääse laitteen sisään, mutta laitetta ei ole suojattu vedeltä. Tällaista laitetta voidaan käyttää normaaleissa kuivissa sisätiloissa.

Ensimmäinen numero
Laite on suojattu vieraiden esineiden ja pölyn sisäänpääsyltä seuraavasti:
0 Suojaamaton
1 Kun esineen halkaisija on yli 50 mm
2 Kun esineen halkaisija on yli 12,5 mm
3 Kun esineen halkaisija on yli 2,5 mm
4 Kun esineen halkaisija on yli 1,0 mm
5 Pölysuojattu
6 Pölytiivis

Toinen numero
Laite on suojattu veden sisäänpääsyn haitallisilta vaikutuksilta seuraavasti:
0 Suojaamaton
1 Pystysuoraan tippuvalta vedeltä
2 Tippuvalta vedeltä (+/- 15 astetta)
3 Satavalta vedeltä (+/- 60 astetta)
4 Roiskuvalta vedeltä
5 Vesisuihkulta (joka suunnasta)
6 Voimakkaalta vesisuihkulta
7 Lyhytaikaisesti upotettuna
8 Jatkuvasti upotettuna
9 Korkeapaineiselta ja kuumalta vesisuihkulta

Vapaaehtoisella lisäkirjaimella A – D ilmoitetaan, miten laite on erityisesti suojattu koskettamiselta
A Suojattu nyrkiltä
B Suojattu sormelta
C Suojattu työkalulta
D Suojattu langalta

Esimerkkejä:
IP21 = Suojattu esineeltä, jonka halkaisija on yli 12,5 mm ja pystysuoraan tippuvalta vedeltä
IP44 = Suojattu esineeltä, jonka halkaisija on yli 1,0 mm ja roiskuvalta vedeltä.
IP20C = Suojattu esineeltä, jonka halkaisija on yli 12,5 mm ja suojattu lisäksi työkalulta siten, että 2,5 mm halkaisijaltaan ja 100 mm pitkä työkalu esim. ruuvimeisseli voi mennä laitteen sisään, mutta ei ulotu jännitteiseen osaan.

Katso myös

Sähkön käyttö kodin eri tiloissa