Sähköenergian tuotanto

Sähköenergiaa tuotetaan monella tavoin. Jokaisella tuotantomuodolla on omat erityispiirteensä ja  roolinsa sähköntuotannon kokonaisuudessa.

Sähköä tuotetaan voimalaitoksissa. Perinteisesti voimalaitokset ovat suuria yksiköitä, joiden teho on kymmeniä tai satoja megawatteja (MW). Yksi megawatti on tuhat kilowattia. Normaalin asunnon kuluttama teho on muutama kilowatti.

Voimalaitoksissa varsinainen sähköä tuottava osa on generaattori, jota pyöritetään voimalaitoksen käyttövoiman mukaan veden liikkeestä voimansa saavalla vesiturbiinilla, lämpövoimalaitoksen höyryturbiinilla, tuulivoimalaitoksen tuuliturbiinilla tai vastaavalla.

Suomen sähköntuotannosta noin kolmannes tapahtuu ydinvoimalla, noin viidennes vesivoimalla ja n. 1 % tuulivoimalla, eli reilu puolet tuotannosta ei tuota hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksipäästöjä syntyy fossiilisilla polttoaineilla tuotetussa noin 30 prosentin osuudessa ja biomassalla tuotetussa reilun 15 prosentin osuudessa.

Sähköä myös tuodaan Suomeen paljon pääasiassa Ruotsista, koska sitä on ollut saatavilla ja hinta on ollut halvempi kuin suomalaisen lauhdevoimalaitoksen tuottama sähkö. Sähkön tuonti on lähes 20 prosenttia Suomen kokonaiskulutuksesta ja tuonnin osuus on koko ajan kasvanut. Myös Ruotsissa on teollisuuden sähkönkulutus vähentynyt. Ruotsissa ja Norjassa on runsaasti vesivoimalaitoksia, jotka tuottavat edullista sähköä ja pohjoismaissa on yhteiset sähkömarkkinat. Kantaverkkoyhtiö Fingridin verkkosivuilla on näkyvissä reaaliaikainen kuva Suomen ja Pohjoismaiden sähköverkkojen tilasta.

Voimalaitoksista osa – erityisesti ydinvoimalaitokset ja kaukolämpöä tai prosessihöyryä ja sähköä tuottavat yhteistuotantolaitokset – toimii vakioteholla tai niiden tehoa säädetään hitaasti. Koska sähkönkulutus kuitenkin vaihtelee nopeastikin, käytetään erityisesti vesivoimalaitoksia ns. säätövoimana ja niiden tehoa säädetään kulloisenkin kulutustarpeen mukaan. Vesivoimalaitokset ovat tämän takia nimellistä tehoaan tärkeämpiä.

Uusia sähköntuotantomuotoja ovat tuulivoima ja aurinkovoima. Ne eivät aiheuta päästöjä, mutta niiden tuotanto riippuu luonnonolosuhteista eli tuulesta ja auringosta. Tuuli- ja aurinkosähkö vaativat paljon säätövoimaa. Tuuli ja aurinko eivät välttämättä tuota tehoa korkean kulutuksen aikana, esimerkiksi tyynenä pakkaspäivänä ja -yönä, ja niiksi ajoiksi tarvitaan korvaavaa energiantuotantoa. Sähköenergian varastoinnin kehittyminen voi tulevaisuudessa helpottaa näitä ongelmia.

Katso myös

> Lisää sähköntuotannosta Energiateollisuuden sivustolta