Miksi sähkö on vaarallista?

Sähkö voi olla hengenvaallista väärin käytettynä. Vaaratilanne voi aiheutua sähköstä joko suoraan tai välillisesti.

Sähkön vaarallisuus johtuu pääasiassa kahdesta tekijästä

  • Sähköiskusta
  • Valokaaresta

Sähköiskussa henkilö koskettaa samaan aikaan eri potentiaalissa olevia (eri jännitteisiä) osia, esim. sähkölaitteen sisällä olevaa sähköverkkoon liitettyä osaa ja maahan johtavaa osaa. Tällöin sähkövirta kulkee kehon läpi ja aiheuttaa kipua, kouristelua ja pahimmillaan sekoittaa sydämen sähköisen toiminnan eli aiheuttaa sydänkammiovärinän. Sydänkammiovärinässä sydänlihas jää värisemään eikä pumppaa normaalisti verta. Jos sydänkammiovärinää ei saada pysähtymään, seurauksena on kuolema.

Toinen huomattava sähkön aiheuttama vaara on valokaari. Valokaari syntyy, kun kaksi eri jännitteistä osaa viedään riittävän lähelle toisiaan, niin että niiden välissä oleva ilma ei enää pysty eristämään vaan syntyy valokaari. Mitä suurempi on osien välinen jännite-ero sitä pitempi valokaari voi syttyä. Valokaaren voimakkuus ja siinä syntyvä teho riippuu syöttävästä sähköverkosta. Valokaari voi aiheuttaa suoria henkilövahinkoja esimerkiksi  kun tehdään suurilla jännitteillä virheellisiä kytkentöjä tai mennään liian lähelle suurjännitejohtoa.

Sähköstä aiheutuu myös välillisiä vaaroja. Lievätkin sähköiskut voivat aiheuttaa esimerkiksi horjahtamisen rakennustelineiltä ja sen kautta vakavia seurauksia.  Huomattava osa tulipaloista johtuu sähköstä ja usein myös sähkön väärinkäytöstä.

Katso myös

Sähköpalot