Hakijaorganisaation virallinen nimi: Marttaliitto ry
Katuosoite: Lapinlahdenkatu 3 A
Postinumero: 00180
Postitoimipaikka: Helsinki
Etunimi: Teija
Sukunimi: Jerkku
Toiminimike: Neuvonnan johtaja
Sähköposti: teija.jerkku@martat.fi
Puhelinnumero: 0503420585
Sisältöä kuvaava nimi: Energiaälyä – Marttaliiton ja Motivan energianeuvonnan yhteistyöhanke kansalaisille
Alkamispäivämäärä (pp.kk.vvvv): 01.04.2019
Päättymispäivä: 28.02.2021
Projektin tavoite: 1. Lisätä ihmisten tietoisuutta ja aktiivista osallistumista kodin energiankäyttöön ja -säästämiseen erityisesti kodin teknisten järjestelmien osalta.
2. Lisätä tietoisuutta, kuinka muutokset sähkömarkkinoilla edellyttävät sähköistymisen ja automaation lisääntymistä sekä kulutusjouston tulemista osaksi kuluttajien arkea.
3. Helpottaa kuluttajien oman käyttäytymisen muutosta konkreettisilla esimerkeillä ja neuvoilla.
4. Lisätä Marttajärjestön asiantuntijuutta energianeuvonnassa sekä älykkäisiin ja kestäviin energiavalintoihin ohjaamisessa.
Projektin vaiheet/osaprojektit: AINEISTOT NEUVONNAN JA VIESTINNÄN TUEKSI
Hankkeen tavoitteen toteuttamiseksi tuotetaan erilaista aineistoa neuvonnan ja viestinnän tueksi. Hankkeen käynnistyessä aineistosuunnitelmaa täsmennetään.


1. Kootaan tausta-aineisto marttapiirien asiantuntijoille. Tausta-aineistossa on mm. uusinta tutkimustietoa, konkreettisia vertailuja ja perusteluja, mitä vaikutusta eri teoilla ja valinnoilla on.
2. Kuluttajaneuvonnan tueksi tehdään esimerkiksi toiminnallisia tehtäviä ja keskusteluaiheita, tehtäväkortteja, testejä, julisteita/pöytätauluja, tarkistuslistoja. Materiaali tuotetaan monikanavaisesti käyttötarpeen ja kohderyhmän mukaisesti, esimerkiksi power pointit, animoinnit ja laskurit. Tavoitteena on tuottaa osallistavaa aineistoa. Aineistoja hyödynnetään laajasti kotitalousneuvonnassa ja viestinnässä eri kohderyhmien parissa.
3. www.martat.fi/marttakoulu sivuille tuotetaan kodin energiankulutusta, puhtaan energian ratkaisuja sekä joustavaa sähkönkäyttöä edistävä sisältö. Tavoitteena on tuottaa tietoa, joka helpottaa sivuilla kävijän arkea, antaa tietoa erilaisista energiatehokkuutta parantavista toimintatavoista sekä tarjoaa askelmerkkejä kestävään energiankäyttöön tulevaisuudessa. Marttojen nettisivuilla käydään runsaasti vuosittain. Marttakoulussa oli vuonna 2018 yhteensä 5,4 miljoonaa katselukertaa ja yhteensä nettisivuillamme oli yli 9 miljoonaa katselua. Marttakoulua hyödyntävät kuluttajien lisäksi myös oppilaitokset ja media.
4. Tuotetaan käytännön vinkkivideoita (n. 1-2 min) oheismateriaaleineen neuvonnan tueksi. Videot laitetaan nettisivuille www.martat.fi/marttakoulu, MartatTV youtubeen ja niitä nostetaan myös Martatvinkkaa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Marttojen eri some-kanavilla oli vuonna 2018 yhteensä yleisöä noin 115 000. Facebookin vinkkien tavoittavuus oli noin 12 miljoonaa Videoiden ja muiden vinkkien markkinointiin ostetaan näkyvyyttä sosiaalisen median kanavissa.

KOULUTUSPÄIVÄT 2020 MARTTAJÄRJESTÖN KOTITALOUSASIANTUNTIJOILLE
Alkuvuodesta 2020 järjestetään yhden päivän mittainen koulutuspäivä marttapiirien kotitalousasiantuntijoille energiankäytöstä ja säästämisestä. Koulutuspäivään osallistuu noin 30-40 kotitalousasiantuntijaa 14 marttapiiristä ja Marttaliitosta. Motivan asiantuntijat toimivat kouluttajina ja tuottavat koulutusaineiston.

VERKKO-OPINNOT
Tuotetaan 2 kpl (2*15 min) asuminen ja energia -teemaan liittyvää verkkoluentoa marttojen verkko-opintoalustalle. Kerrostaloasukkaalle oma ja pientaloasukkaalle oma.
Motivan asiantuntijat esiintyvät videoilla. Verkko-opinnot ovat avointa neuvontaa kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi ne toimivat vapaaehtoismarttojen oppimateriaalina.

ENERGIANEUVONTA OSANA VAPAAEHTOISMARTTOJEN TOIMINTAA
Järjestön koulutetut vapaaehtoiset martat ovat vaikuttajia, joiden avulla kestävän kulutuksen teemoja levitetään. Piirien kotitalousasiantuntijat kouluttavat järjestön vapaaehtoisia keväällä 2020 ja sen jälkeen vapaaehtoiset vievät saamaansa tietoa eteenpäin omassa yhdistyksessään, järjestävät pienimuotoisia yleisötapahtumia omalla alueellaan mm. kirjastoissa, kyläyhdistysten tapahtumissa tms. Vapaaehtoisille tuotetaan hankkeen aikana selkeät toimintaohjeet. Vapaaehtoiset saavat digitaalisen osaamismerkin ja todistuksen. Vapaaehtoisia koulutetaan noin 150 kpl. Motivan koordinoiman verkoston alueelliset energianeuvojat toimivat lähitukena ja asiantuntijoina piirien kotitalousasiantuntijoille ja vapaaehtoisille.

TIETOISKU JA NÄYTTELY PIIRIEN TAPAHTUMISSA
Piireissä pidetään 16 energianeuvonnallista tuokiota tapahtumissa, joissa kohdataan suuri joukko naisia yhdellä kertaa. Tapahtuma voi olla osa piirien syys- ja kevätkokouksia tai joku muu isompi tapahtuma. Neuvonta tavoittaa vajaa tuhat naista.

ENERGIANEUVONTATYÖN KÄYNNISTYMINEN MARTTATORILLA 14.9.2019
Marttajärjestö täyttää 120 vuotta vuonna 2019. Yksi isoimmista juhlavuoden tapahtumista on lauantaina 14.9.2019 järjestettävä Marttatori Helsingin Senaatintorilla. Tapahtumaan kutsutaan marttoja ympäri Suomen ja se on avoin tapahtuma kaikille. Osallistujatavoite on noin 10 000 henkilöä. Torille järjestetään erilaista osallistavaa toimintaa, työpisteitä ja neuvontaa. Tarkoitus on myös toteuttaa energianeuvontaa kuluttajille. Motivan energianeuvojat on paikalla kertomassa energia-asioista.

ENERGIANSÄÄSTÖVIIKKO 2020
Marttajärjestön Marttailuviikkoa vietetään 2020 energiansäästöviikolla, jolloin järjestetään 16 paikkakunnalla energiansäästöön liittyviä yleisötapahtumia ja/tai keskustelutilaisuuksia yhteistyössä marttapiirien ja alueellisten energianeuvojien kanssa. Tavoitetaan 1600 kuluttajaa.

MARTAT-LEHDEN JUTUT JA BLOGIKIRJOITUKSET
Martat-lehden levikki on noin 41000. Alkuvuoteen 1/2020 numeroon kokoava juttu. Martat lehdet 2-6/2020 lyhyempiä vinkkijuttuja 5 kpl. Nämä voidaan myös laittaa blogiteksteiksi www.martat.fi-sivuille.

Miten projekti edistää STEKin painopistealueisiin liittyviä tiedon tarpeita?: Hankkeen avulla lisätään erilaisten kotitalouksien tietoisuutta kestävän kehityksen mukaisesta energiankäytöstä. Hanke lisää asukkaiden ymmärrystä erilaisista ratkaisuista ja vaihtoehdoista ja näin madaltaa ratkaisujen ja palveluiden hankintakynnystä.


Hankkeessa tuotetun neuvontamateriaalin ja viestinnän sisältöinä on asumisen älykäs energiankäyttö. Se pitää sisällään energiatehokkuuden ja päästöttömät tämän päivän ja tulevaisuuden ratkaisut, kuten esimerkiksi kulutusjouston, aurinkoratkaisut ja sähköauton liikkumisen vaihtoehtona.

Hanke auttaa paremmin hahmottamaan kodin energiankäytön kokonaisuutta ja älykkäiden ratkaisujen käyttöönoton vaikutuksia niin, että asukkaiden on helpompi toteuttaa ilmastoystävällistä energiankäyttöä asumisessaan.

Mahdolliset hyödyntämistavat ja hyödyntäjäyritykset/toimialat:: Hankkeen aikana tuotetut materiaalit ovat kaikkien kotitalouksien käytettävissä Marttojen verkkopalvelujen kautta. Lisäksi ne hyödyttävät myös kaikkia neuvonta-alan ja opetusalan toimijoita. Hankkeen aikana tuotetut materiaalit ja osaamisen lisääntyminen on marttajärjestön kotitalousneuvonnan käytössä myös hankkeen päätyttyä. Hanke on tapa tavoittaa suuri joukko kotitalouksia ja keino havainnoida, miten uusien ratkaisujen tietoisuuden levitys tavoitta erilaisia asujia ja miten ne otetaan vastaan.
Tuloksista tiedottaminen ja tekijänoikeuksien käsittelytapa: Hankkeessa tuotetut materiaalit ovat saatavilla avoimesti sähköisessä muodossa www.martat.fi-sivuilla. Videot löytyvät MartatTV Youtubesta. Martat-lehden jutut on luettavissa sähköisestä lehdestä ja blogit löytyvät www.martat.fi-sivuilta. Marttajärjestö ja Motiva tiedottavat ja viestivät omissa kanavissaan toiminnasta ja levittävät tuotettua materiaalia.
Tekijänoikeudet on Marttaliitolla ja Motivalla.
Yhteiskunnalliset ja välilliset vaikutukset: Älykkään energiankäytön lisääntymisellä on monia ulottuvuuksia ja vaikutuksia yksilöiden päivittäisestä elämästä globaaliin ilmastopolitiikkaan. Kulutuskäyttäytymisen muutos ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen käyttöönotto kotitalouksien parissa mahdollistaa hiilivapaan energiantuotannon lisääntymisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen. Hankkeen vertaisneuvonta ja sosiaalinen vuorovaikutus kotitalouksien välillä vaikuttavat ympäristöystävällisten valintojen käyttöönoton kasvuun ja näin älykkäiden teknisten tuotteiden ja palvelujen kysynnän kasvattaminen lisää alan toimijoiden liikevaihtoa ja toiminnan edellytyksiä.
Ensimmäinen vuosi: 54000
Toinen vuosi: 90450
Ostettavat palvelut: 39000
Ostettavat palvelut: 54350
Muut kustannukset: 10500
Oman työn osuus hlösivukustannuksineen: 15000
Oman työn osuus hlösivukustannuksineen: 25600
STEK ry:ltä haettu rahoitus: 47925
Rahoittaja1: Sähkötutkimuspooli
Rahoittaja2: Motiva
Rahoittaja3: Marttaliitto
Rahoituslaji1: Yksityinen rahoitus
Rahoituslaji2: Omarahoitus
Rahoituslaji3: Omarahoitus
Rahoituslaji4: Omarahoitus
Rahoituslaji5: Omarahoitus
Rahoituslaji6: Omarahoitus
Summa1: 47925
Summa2: 26600
Summa3: 22000
Päätöstilanne1: Neuvottelut käynnissä
Päätöstilanne2: Rahoituspäätös olemassa
Päätöstilanne3: Rahoituspäätös olemassa
Päätöstilanne4: Neuvottelut aloittamatta
Päätöstilanne5: Neuvottelut aloittamatta
Päätöstilanne6: Neuvottelut aloittamatta
Kustannusarvion loppusumma: 144450
Tyypp1: Laitteet/materiaalit
Tyyppi2: Laitteet/materiaalit
Liittyykö hakemus muuhun tutkimus/rahoituskokonaisuuteen?: Ei
Lisää tiedostot tähän: Marttaliiton-Energiaälyä-hankehakemus-STEK-rylle-13032019.docx
Olen lukenut rekisteriselosteen: Tarkistettu