Tilannepäivitys_sähköalanvetovoimakampanja_02062021