Hyvinvointia sähköllä – visio 2030 -hankkeen tuorein yhteistyöyritys on Insinööritoimisto Stacon Oy. Yhtiön palveluihin kuuluvat sähkö-, tele- ja turvatekniset konsultointi- ja suunnittelutehtävät aina hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöön asti.

– Vaikutamme omalla osaamisellamme vahvasti niin uusien kuin ja peruskorjattavienkin rakennusten toimintaan, turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen toteuttaen alan yhteistä visiota käytännössä, sanoo yhtiön varatoimitusjohtaja Jonne Järvinen.

– Alan yhteiseen visiohankkeeseen osallistuminen on meille tärkeää, koska tahdomme olla mukana viemässä rakennetun ympäristön ratkaisuja kohti visiohankkeen tavoitteita. Meille on tärkeää kuulua alan suuntaa näyttävien yhtiöiden hienoon joukkoon.

Insinööritoimisto Stacon Oy on toiminut vuodesta 1993. Päätoimialana on talonrakentamisen peruskorjaukseen ja uudistuotantoon liittyvät sähkö-, tele- ja turvatekniset konsultointi- ja suunnittelutehtävät hankkeen eri vaiheissa. Yritys on palkittu tietomallintamisen BIM awards ja vuoden valaistuskohde palkinnoilla sekä valittu vuoden sähkösuunnittelijaksi vuonna 2018.

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030 kuvaa alan näkemystä tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää. Sen allekirjoittajajärjestöt ovat Sähköteknisen Kaupan Liitto ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, SESKO ry ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry. Lisäksi visiolla on yhteistyöyhteisöinään 25 alan yritystä ja kaksi järjestöä.

Lisätietoja yhtiöstä: Jonne Järvinen, varatoimitusjohtaja, Insinööritoimisto Stacon Oy, puh. 040 537 6594, jonne.jarvinen(at)stacon.fi

Lisätietoja visio-hankkeesta: Tarja Hailikari, toimitusjohtaja, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK), puh. 040 735 8673, tarja.hailikari(at)stkliitto.fi ja stkliitto.fi