Ilmoittaudu infotilaisuuteen: Suomen sähköautomarkkinan mallinnus

Suomen sähkö- ja hybridiautojen markkinoita mallintava SAM – hanke havainnollistaa, miten erilaiset ohjaustoimenpiteet vaikuttavat kuluttajien valmiuteen siirtyä sähköautoihin, ja tarjoaa näin arvokasta tietoa poliittisille päättäjille. Hankkeen toteuttivat liikkeenjohdon konsultit Jarkko Vesa ja Roope Vesa (Not innovated here), ja rahoittajana toimi STEK ry.

Hankkeen tavoitteena ei ollut ennustaa sähkö- ja hybridiautojen markkinoiden kehittymistä Suomessa, vaan tuottaa malli, jonka pohjalta on mahdollista testata erilaisten ohjauskeinojen vaikutuksia markkinoihin. Tavoitteena oli näin lisätä ymmärrystä Suomen sähkö- ja hybridiautomarkkinasta ja edesauttaa tehokkaiden ohjauskeinojen löytymistä.

Tule kuulemaan hankkeen esittely info-tilaisuuteen!

Aika: Keskiviikko 5.6. klo 10-12.00. 
Paikka: STEK ry, Särkiniementie 3 (Lauttasaari)

Ilmoittaudu infotilaisuuteen viimeistään 3.6. >>>>