Sähköala katsoo eteenpäin – mitä koronan jälkeen? -keskustelutilaisuus 19.11. tarjosi seuraajilleen tilannekuvan virusepidemian vaikutuksista alan toimitusketjun eri osiin. Lisäksi luotiin katse eteenpäin isoihin kehityskulkuihin, jotka huomioimalla voidaan luoda entistä parempaa tulevaisuutta alan toimijoille, heidän asiakkailleen sekä kaikille suomalaisille.

Sähköalan vaikuttajat keskustelivat tunnin tilaisuudessa, joka sai jo livestriimauksessa 180 katsojaa. Sen toteuttivat Hyvinvointia sähköllä -vision taustajärjestöt STK, STEK, STUL, NSS ja SESKO. Edellinen vastaava keskustelutilaisuus oli huhtikuussa, jolloin oli eletty noin kaksi kuukautta ankarien koronarajoitusten aikaa. Tuolloin todetut haasteet on pitkälti ratkaistu ja alan toiminta on jatkunut käytännössä keskeytyksettä epidemiasta huolimatta.

Kysyntä jatkuu edelleen vahvana

Tällä hetkellä sähköalan kysyntätilanne nähdään yleisesti hyvänä niin ratkaisutoimittajien, sähkötukkuliikkeiden, suunnittelijoiden kuin urakoitsijoidenkin näkökulmasta. Poikkeuksellinen vuosi on kiristänyt hintakilpailua, mutta toisaalta vähentänyt jonkin verran yritysten kuluja.

Sähköteknisten tuotteiden tukkumyynnin arvo tänä vuonna oli syyskuun lopussa 2,6 % edellä viime vuotta, jolloin tehtiin kaikkien aikojen ennätys. Keskustelussa alan rakennuttaja-asiakas kertoikin uudisrakennus- ja peruskorjaustöiden olleen käynnissä koko vuoden ajan. Vaimenemista on alalla nähty ainoastaan teollisuuden huolto- ja kunnossapitotöissä. Kysynnän jatkumisesta huolimatta sen ennustettavuus on heikentynyt selvästi.

Huolena henkilöstön hyvinvointi

Suurimpiin huolenaiheisiin alan yrityksissä kuuluu henkilöstön hyvinvointi pitkään jatkuneen epävarmuuden ja rajoitusten keskellä. Sen tukemiseksi yrityksissä on otettu käyttöön lukuisia uusia keinoja ja toimintamalleja.

Erityisesti on panostettu yritysten sisäiseen tiedonkulkuun ja vuoropuheluun henkilöstön kanssa. Etätyö ja suojatoimet tuotannossa tarvitsevat vastapainokseen yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunnetta.  Yhteenvetona keskustelijat totesivat alan selviytyneen koronakriisistä hyvin.

Potentiaalia mallimaaksi Euroopassa

Teknologiateollisuus ry:n kesällä tuottama tulevaisuusanalyysi ajasta koronapandemian jälkeen nosti esiin houkuttelevimpana skenaariona Digivihreän kiihdytyskaistan. Suomea seurataan Euroopassa kiinnostuksella niin koronakriisin hoidossa kuin sitä seuraavan digitaalisen vähähiilisen tulevaisuuden rakentajana. Jälkimmäiseen kuuluvat erilaiset uuden ajan teknologiaratkaisut sekä yhteiskunnan laajamittainen sähköistäminen.

Tämän keskustelijat näkivät suurena mahdollisuutena sähköalalle, jonka kannattaa pian asettua rohkeasti ajajan paikalle ja kiihdyttää kehityksen kärkeen mallimaaksi muille. Sähkön potentiaalia havainnollistettiin vaiheistuksella, jossa sähköistetään kaikki mahdollinen, tuotetaan tarvittava sähkö uusiutuvasti ja hiilineutraalisti sekä valmistetaan sillä välttämättömät polttoaineet.

Tulevaisuuden ala tarvitsee osaajia

Edessä on ponnistus, johon tarvitaan olemassa olevan kokemuksen ja osaamisen lisäksi tuoreita voimia. Siksi nähdään tärkeänä uusien ammattilaisten ja erityisesti naisten saamista alalle. Tämä on järjestöjen ja yritysten yhteinen tehtävä, jota tukee sähköalan jo laajasti nähty asema tulevaisuuden alana ja hyvinvoinnin tuojana.

Katso keskustelu https://youtu.be/7Fyvs8Ykg8k

Keskustelijoiden esittely 

Sähköala katsoo eteenpäin -paneelikeskusteluun osallistuivat vasemmalta lukien moderaattori Kari Heikkilä, Radiant Consulting, hpj. Marjo Miettinen, Ensto ja Teknologiateollisuus, tj. Lasse Kalmi, Rexel Finland, tj. Helena Orasvuo, Sähköinsinööritoimisto SHS, tj. Kai Puustinen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL sekä tiimiesimies ja rakennuttajapäällikkö Niina Nurminen, Ilmarinen.
Kuva: STK

Lisätietoja: Tarja Hailikari, toimitusjohtaja, Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK)
Puh. 040 735 8673; tarja.hailikari(at)stkliitto.fi ja stkliitto.fi

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030 kuvaa alan näkemystä tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää. Sen allekirjoittajajärjestöt ovat Sähköteknisen Kaupan Liitto ry STK, Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, SESKO ry ja Sähköturvallisuuden ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry. Lisäksi visiolla on yhteistyöyhteisöinään laaja joukko alan yrityksiä ja järjestöjä.